Voetbalwet

De voetbalwet


De voetbalwet heeft als doel:

- Het voor de goed menende supporter mogelijk maken om, op een aangename en veilige manier, een wedstrijd bij te wonen.
- Voetbal hoort immers een feest te zijn voor jong en oud.
- Negatief gedrag draagt er steeds toe bij dat menig supporter schrik heeft om met zijn gezin (kinderen) naar voetbalwedstrijden te gaan.
- Niemand is dus gebaat met de aanwezigheid van hen, die op één op andere manier, het voetbalgebeuren aangrijpen om de goede sfeer en rust te verpesten voor iedereen aanwezig in en rond het stadion.

Negatieve gedragingen die de beoogde goede sfeer en rust verstoren zijn een duidelijke inbreuk op de voetbalwet.

Enkele voorbeelden

1. De richtlijnen van de veiligheidsverantwoordelijke, stewards, politie niet opvolgen: 1 jaar stadionverbod en €500 boete. 

- Zich niet naar een (zit)plaats willen begeven op vraag van een steward.
Weigeren plaats te nemen op de bus ondanks de uitdrukkelijke vraag van stewards/politie.
Niet willen vertonen van het toegangsbewijs op vraag van de stewards.
- N
iet willen vrijmaken van evacuatiewegen en/of doorgang voor hulpdiensten op uitdrukkelijke vraag van de stewards. 
Niet willen verwijderen van de plaats van incidenten op vraag stewards/politie.
Weigeren te overhandigen van zijn/haar identiteitskaart op vraag van politie.

2. In het stadion aansteken van vuurwerk, Bengaals vuur, knalbommetjes of het louter pogen binnen te brengen ervan: 1 jaar stadionverbod en €1000 boete.

3. Het gooien van voorwerpen (bv. bekertje met drank): stadionverbod (minimum 3 maand tot maximaal 5 jaar) en geldboete van minimum €250 tot maximaal  €5000.

Opmerking: het gooien van een voorwerp is voldoende om in overtreding te zijn, onafhankelijk van wat er precies werd gegooid, of er gericht werd naar een persoon/zaak of niet, of er een intentie was om iets of iemand te raken, of er iets of iemand hierdoor effectief werd geraakt, of er veel of weinig werd gegooid, ... 

4. Alleen of in groep aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede: stadionverbod (minimum 3 maand tot maximaal 5 jaar) en geldboete van minimum €250 tot maximaal €5000. 

Voorbeelden van dergelijke gedragingen:

- Racistische leuzen en/of gebaren (bv. nazi-groet)
Provocerende gezangen
Spuwen in de richting van anderen
Duwen van stewards /politie
Discussie met politie waarbij negatieve aandacht”wordt getrokken van omstaanders

Bovenstaande voorbeelden zijn louter illustratief en zeker niet limitatief. De Voetbalcel veiligheid wenst er ook op te wijzen dat er vaak meerdere inbreuken samen worden begaan. De eventuele opgelegde straffen zullen dan veelal ook een combinatie hiervan zijn. 

BTW BE 0407.845.705 (VZW) - BTW BE 0554.798.824 (CVBA) - Algemene voorwaarden -  webdesign by stardekk ×