koop tickets online

Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 221)

(periode van 11-02-1961 -> 25-02-1961)

 

Cercle

Wie graag pronostikeerde had aan Cercle een lekkere maar absoluut onvoorspelbare kluif.  In eigen huis verliep het eerder moeizaam terwijl het op verplaatsing vaak een stuk vlotter leek te gaan.  De groen-zwarten kregen alvast de kans om één en ander recht te zetten want de eerstvolgende wedstrijd, een thuismatch, werd betwist tegen F.C. Beringen.  De Limburgers stonden tweede en hadden, net als de Bruggelingen, 21 punten.  Leider Diest telde slechts twee punten voorsprong op het duo.  De winnaar van de wedstrijd in het Edgard De Smedtstadion kon, als F.C. Diest puntenloos bleef, op de eerste plaats terecht komen.  Zette Cercle zijn allerbeste beentje voor of lieten de groen-zwarten zich voor eigen publiek andermaal ringeloren ?
“Vic Bergh” was voor “Het Brugsch Handelsblad” de reporter van dienst en hoopte wellicht dat Cercle de puntjes op de i zou zetten.

Cercle Brugge – F.C. Beringen 1-1 : Geestdrift en goede wil niet voldoende !!” : “De laatste minderwaardige prestaties der groen-zwarten op eigen veld werden in de Cerclemiddens ten dele toegeschreven aan een dalende conditie der spelers maar ook en vooral aan hun geschokt zelfvertrouwen dat zich uitte in een zekere passiviteit en gelatenheid die voor eigen publiek weinig verantwoord was en een slechte indruk liet.  Reeds de week tevoren had voorzitter Vandamme hen hierop gewezen zodat zij te Namen met heel wat meer overtuiging en geestdrift een mooie zege boekten.  De vraag was nu of zij dat tegen de rechtstreekse rivaal die FC Beringen heet zouden bevestigen.  Langs het clubblad “Shot” om en langs de micro deed Robert Braet ook een warme oproep tot de supporters om hun steentje bij te brengen tot het versterken van het moreel front der spelers door hen hun aanmoedigingen niet te sparen.  En zie, de anders zo lankmoedige groen-zwarte aanhangers schenen plots hun stem te hebben teruggevonden en schreeuwden zich letterlijk hees om de Cerclejongens aan te moedigen en op te zwepen.  Maar toch slaagden deze trouwe lokale voetbalfans er niet in “de goals er in te roepen” zoals een lezer zich hier in ons vorig nummer zo typisch had uitgedrukt.  Zeker acteerden de thuisspelers ditmaal met veel meer geestdrift en allen waren vol goede wil om het eens goed te doen en de volle inzet aan huis te houden, maar blijkbaar volstond zulks niet om het gestelde doel te bereiken.  Daartoe ontbrak immers andermaal het nodige verband en snedigheid, zodat Cercle tenslotte met een –juist– gelijk spel vrede moest nemen.”

Technische  krabbels…
Cercle Brugge – F.C. Beringen 1-1

- opkomst : 5.000 toeschouwers.
- terrein : goed, iets glibberig.
- weersgesteldheid : betrokken en regenachtig.
- fair-play : correct.
- leiding : ref. De Bleeckere, goed, maar hij werd zeer slecht bijgestaan door zijn lijnrechters.
- doelpunten : 12’ Bailliu 1-0, 54’ Armand Peeters 1-1.
- Cercle : Mortier, Roje, Serru, Perot, Wittewrongel, Demey, Desmaele, Daels, Bailliu,
  Michiels, Buyse.
- F.C. Beringen : Vleugels, Verboven, Frans Bierten, Geybels, Ariën, Voordeckers,
  Vanherle, Jan Bierten, Kauwenberghs, Alfons Peeters, Armand Peeters.

 

Noch Cercle noch Beringen hadden aan één puntje genoeg gehad om de leidersplaats van F.C. Diest af te snoepen.  Het tegenovergestelde was zelfs waar want de wit-zwarten uit Diest hadden hun wedstrijd wel gewonnen en diepten hun voorsprong op Cercle en Beringen uit tot drie punten.  De West-Vlamingen en de Limburgers voelden zelfs de hete adem van F.C. Mechelen, thuiswinst tegen Sporting Charleroi, en van SK Sint-Niklaas, uitwinst bij Berchem Sport, in hun nek.
F.C. Diest bleef aan de leiding en telde 25 punten, gevolgd door 2) F.C. Beringen (22 punten), 3) Cercle (22), 4) F.C. Mechelen (21), 5) SK Sint-Niklaas (20), 6) F.C. Turnhout (20), 7) Union Namen (19), 8) Racing Doornik (17), 9) Kortrijk Sport (17), 10) Sporting Charleroi (17), 11) Racing Club Brussel (17), 12) Olse Merksem (16), 13) Berchem Sport (15), 14) F.C. Tilleur (12), 15) Lyra (11), 16) White Star (11).

Verliep op het veld niet altijd alles zoals gewenst, thuis werd er blijkbaar beter gescoord want, wat lazen wij in “Het Brugsch Handelsblad” ?

Cerclespelers  verrijkt…
Een zoon voor Roje en een dochter voor Mortier

De wedstrijd tegen Beringen zullen zowel Marin Roje als Willy Mortier niet zo rap vergeten.  Tijdens deze match werd Marin immers de gelukkige vader van een flinke zoon die Filip gekerstend werd.  Geruchten doen de ronde dat scheidsrechter De Bleeckere de stoere Cercleback van dit heuglijk nieuws op de hoogte bracht en dat deze van dan af geen enkele fout meer heeft begaan…
Willy Mortier reed na de match naar Torhout en vernam van moeder Nera dat er een blijde gebeurtenis op komst was, hetgeen de eminente Cercleportier een slapeloze nacht heeft bezorgd.  Maar na lijden komt verblijden en maandagmorgen werd een lief meisje geboren dat Anneke zal noemen.  Hiermee is Willy’s eerste wens in vervulling gegaan en hopelijk wordt ook zijn andere droom nl. de promovering van Cercle, werkelijkheid.
Of mevrouw Roje en mevrouw Mortier gelukkig zijn, hoeft niet gezegd.  Onze welgemeende gelukwensen aan de families Roje en Mortier.

 

Dani had aan een dergelijke uit het leven gegrepen voorzet ruim voldoende om er een sprekend “Bont beeld” van te maken.  En gezien iedereen gelijk is voor de wet maakte hij er één voor Willy Mortier en één voor Marin Roje, uiteraard voorzien van de nodige commentaar.

“Als afwisseling kunnen we deze week eens enkele speciale sportnieuwtjes melden.  In de eerste plaats hebben we Willy Mortier, de talentvolle Cerclekeeper, die vader werd van een flinke dochter.  Vanzelfsprekend wensen we hem en zijn schattig vrouwtje van harte geluk met die eerste spruit.

Nochtans rijzen er nu wel problemen op, want wanneer Willy’s vrouwtje, die politiebediende is, op dienst zal moeten de zondagnamiddag zullen ze een babysitter moeten zoeken, daar anders het bovenstaande beeld wel eens werkelijkheid zou kunnen worden.”

Cerle Brugge KSV
Cerle Brugge KSV

“Als tweede nieuwtje hebben we de robuste Cercleback Roje, die vader werd van een even flinke zoon.  Dat dit kereltje een toekomstige Cerclespeler is staat voor ons vast als een paal boven water.  Wij verwachten hem trouwens vlug op het Cercleveld, om zijn papa en diens ploeg aan te moedigen.

Misschien zal hij zo nog goede diensten kunnen bewijzen door zijn stoere vader er op te wijzen, wanneer hij in de penaltyzone komt.  In afwachting sturen we Marin en zijn lieve ega natuurlijk eveneens onze beste wensen.”

Blijdschap en vreugde voor de gezinsuitbreiding ten huize Mortier en Roje maar een beetje aandacht voor de eerstvolgende wedstrijd was toch ook stilaan op zijn plaats.  De groen-zwarten kregen nog maar eens een thuismatch voor de voeten geschoven.  Het voorlaatste gerangschikte T.S.V. Lyra kwam op bezoek en dat mocht zeker geen onoverkomelijk obstakel zijn.  Cercle zou dat varkentje wel even wassen, daar rekende iedereen met een groen-zwart hart op maar of de rood-witten zich zo gemakkelijk naar de slachtbank zouden laten slepen was dan weer een andere vraag.
“Vic Bergh” mocht het voor “Het Brugsch Handelsblad” gaan uitvissen in het Edgard De Smedtstadion.

“Cercle – T.S.V. Lyra 1-0 : Mager succes na matige prestatie” : “Behaalde Cercle verleden zondag de verwachte overwinning tegen de rode lantaarndrager Lyra, dan is er voor de lokale groen-zwarten zeker geen reden om met dit mager en weinig overtuigend succes hoog op te lopen.  Het kwam inderdaad op het Edgard De Smedt Stadion globaal tot een zeer matig vertoon, dat niemand kon begeesteren noch voldoen, en dan beslist niet de steeds in aantal verminderende Brugse voetballiefhebbers, die hun ontgoocheling niet onder stoelen of banken staken en zelfs meer dan eens hun begrijpelijke ontevredenheid vrije teugel lieten…  Alles was er nochtans voor Cercle om ditmaal een even vlotte als afgetekende zege in de wacht te slepen.  Een eerder zwakke tegenstander, die dan nog na een tiental minuten spel praktisch tot tien man werd herleid, lag immers van bij het begin opvallend onder, maar hierbij lieten de lokale aanvallers de mooiste skoorkansen onbenut.  Andermaal werden de aanvallen veel te traag en te lateraal uitgebouwd, daar waar het besluit en de afwerking nog hopelozer in gebreke bleven !  Als Gilbert Bailliu er dan toch in slaagde, na flater van de Lyrakeeper, de stand te openen, kreeg men nieuwe hoop dat Cercle er helemaal door zou komen, maar het bleek eens te meer een loos strovuurtje dat dan nog volledig geblust werd door de zwak leidende heer Van Royen.  Deze nochtans hoog aangeschreven referee meende immers de ogen te moeten sluiten en onbegrijpelijk te laten doorspelen als de Brugse midvoor voor open doel het slachtoffer werd van een flagrante haakfout daar waar een modelpenalty zich opdrong…  Het geheel zou dan achteraf, en bijzonder na de pauze, nog meer verwateren en t.o.v. het kranig verweer der gasten, die heel moedig standhielden, bleef zelfs tot het einde de deur open voor een mogelijke draw.  Maar ook de numeriek mindere Lyraforwards bleken onvoldoende realiteitszin te hebben.  Ten slotte behielden de groen-zwarten hun magere 1-0 voorsprong na een even matte prestatie, die gewis weinig waarborgen biedt voor de komende beslissende topmatchen.  Tenzij Cercle het weer eens op vreemd terrein zou doen…”

Technische  krabbels…
Cercle Brugge – T.S.V. Lyra  1-0

- opkomst : 3.500 toeschouwers.
- terrein : goed, iets glibberig.
- leiding : ref. Van Royen, zeer matig.
- fair-play : soms iets te hard.
- corners : Cercle 7, Lyra 2.
- doelpunt : 15’ Bailliu 1-0.
- Cercle : Mortier, Roje, Serru, Perot, Baas, Demey, Desmaele, Daels, Bailliu, Michiels, De
  Caluwé.
- Lyra : Geysen, Vermeulen, Van Hove, Heylen, Ceuleers, Vander Smissen, Peeters,
  Verbruggen, Verelst, J. Piedfort, X.

 

Niet echt goed voetballen en toch punten halen, ergens is het ook een kunst…  En vooral, de groen-zwarten bleven in de running voor een promotieticket.  Als we er de klassering bij nemen zien we bovenaan een ongewijzigde toestand : 1) F.C. Diest (27 punten), 2) F.C. Beringen (24), 3) Cercle (24), 4) F.C. Mechelen (22), 5) SK Sint-Niklaas (21), 6) F.C. Turnhout (21), 7) Union Namen (19), 8) Sporting Charleroi (19), 9) Racing Doornik (18), 10) Kortrijk Sport (18), 11) Racing Club Brussel (17), 12) Olse Merksem (16), 13) Berchem Sport (15), 14) F.C. Tilleur (13), 15) White Star (13), 16) T.S.V. Lyra (11).

“Vic Bergh” had het er in zijn verslag in “Het Brugsch Handelsblad” over dat het ‘geluk’ van Cercle misschien niet zou blijven duren.  De groen-zwarten dienden in de resterende wedstrijden nog enkele kleppers te bekampen waardoor ze konden bewijzen dat zij niet toevallig op de derde plaats stonden.  Op de volgende speeldag, een uitwedstrijd bij het zesde gerangschikte F.C. Turnhout, konden de Bruggelingen reeds laten zien dat een gooi doen naar een promotieticket hun goed recht was.  Maar ook Turnhout, dat slechts drie punten minder telde dan F.C. Beringen en Cercle, zou de wedstrijd zegevierend willen afsluiten want wie weet sleepten de blauw-witten aan de eindstreep wel een (onverwachte) promotie in de wacht.  Er was toen immers nog geen sprake van eindronden of van play-offs.  De kampioen en de vice-kampioen kregen beiden een promotieticket.  Misschien was dat systeem ook wel het eerlijkste want wie na dertig wedstrijden bovenaan de klassering stond was waarschijnlijk toch minstens ietsje beter dan de rest.
Ondertussen was de hamvraag die leefde bij de groen-zwarte supporters of Cercle deze moeilijke klip zou weten te omzeilen of dat ze daarentegen kansloos onderuit zouden gaan.

“Veritas” mocht voor “Het Brugsch Handelsblad” mee naar de Kempen en hoopte er waarschijnlijk een ontketend Cercle aan het werk te zien.  Maar Turnhout had nog iets recht te zetten na de zware 5-3 nederlaag uit de heenronde.  Wie trok er aan het langste eind en mocht beide punten op zak steken ?  Of hielden de opponenten elkaar in evenwicht met een logisch gelijkspel als resultaat ?

“F.C. Turnhout – Cercle Brugge 0-2 : Knappe Mortier en opportunistische goals !” : “Het moet zijn dat de groen-zwarten liever op verplaatsing spelen dan op eigen terrein, want reeds voor de wedstrijd vertrouwden ons een paar Cerclespelers toe dat zij ervan overtuigd waren een goed resultaat te bewerken te Turnhout.  Voor het ogenblik spelen wij meer op ons gemak op een vreemd veld, zegden zij, omdat wij daar minder bekritiseerd worden.  En bovendien besteden wij op verplaatsing meer aandacht aan de verdediging, zodat wij steeds onze tegenstrevers laten komen en wij bij ontsnappingen de mooiste doelkansen krijgen.  Dat zij goede pronostiekers zijn, zouden deze Brugse spelers slechts een paar uur later weten, want de wedstrijd in de Antwerpse Kempen verliep volledig volgens het hierboven uiteengezet “krijgsplan”.  De lokale withemden, die erop belust waren de ophefmakende nederlaag van de heenronde uit te wissen, liepen bliksemsnel van stapel en gesteund door het windvoordeel, voelden zij de Brugse defensie fel aan de tand.  Deze laatste in een niet orthodokse opstelling –de kanthalfs namen de buitenspelers voor hun rekening terwijl de backs op de insides speelden– hield echter het hoofd koel en hoewel sommigen onder hen in snelheid vaak te kort schoten tegen de aalvlugge lokale aanvallers, wisten zij door hun oordeelkundige plaatsing het ergste te voorkomen.  Toch moeten wij vooral de nadruk leggen op de nieuwe uitzonderlijke verrichting van Willy Mortier die de Brugse kansen veilig hield door tijdens het eerste half uur een paar ‘gemaakte’ doelpunten eruit te houden.  Na dit overrompelend en niets opleverend begin, ging de strijdlust van de blauw-witten geleidelijk afkoelen en konden de bezoekers ook hun woordje gaan meespreken.  Zij deden dit zelfs zo goed, dat zij op één minuut voor de rust zelfs op voorsprong kwamen langs de eeuwige opportunist Filemon Desmaele.  Het tweede doelpunt, 7 minuten na de kampwisseling, nam bij ons alle verdere twijfel weg omtrent de einduitslag, hoewel de lokalen nog fel aandrongen.  Stopper Baas en vooral Mortier zouden er echter over waken dat de nul voor Turnhout op de skoorplank behouden bleef.  Meer zelfs, Perot zou zich nog de weelde veroorloven een penalty naast te schieten.  Dit zou evenwel fel overdreven zijn, want zelfs nu ware een Cerclezege met één enkel goaltje verschil een juistere weergave van het spelbeeld geweest.”

Technische  krabbels…
F.C. Turnhout – Cercle Brugge  0-2

- opkomst : 6.000 toeschouwers.
- leiding : ref. Van Hellemont, goed.
- weersgesteltenis : fris en nevelig.
- terrein : uitstekend.
- corners : Turnhout 9, Cercle 1.
- doelpunten : 44’ Desmaele 0-1, 52’ Balliu 0-2.
- Turnhout : Dieltjens, A. Leysen, De Backer, Van Doninck, Weygers, Boogers, Embrechts,
  G. Leysen, Aelbrechts, De Houwer, Persegael.
- Cercle : Mortier, Roje, Serru, Perot, Baas, Demey, Notteboom, Daels, Bailliu, De Caluwé,
  Desmaele.

 

De groen-zwarten hadden hun uitreputatie andermaal alle eer aangedaan.  Ze brachten beide punten mee naar Brugge en liepen een puntje in op leider Diest dat zelf niet verder geraakt was dan een gelijkspel.  De overwinning op Turnhout zorgde er ook voor dat de voorsprong van Cercle op enkele achtervolgers zoals FC Mechelen en SK Sint-Niklaas, die puntenverlies geleden hadden, wat groter werd.  Ook al lieten de Bruggelingen op eigen veld af en toe een steekje vallen, ze mochten nog steeds blijven dromen van een promotieticket.

De klassering zag er als volgt uit : 1) F.C. Diest (28 punten), 2) Cercle (26), 3) F.C. Beringen (25), 4) F.C. Mechelen (23), 5) SK Sint-Niklaas (22), 6) Sporting Charleroi (21), 7) Union Namen (21), 8) F.C. Turnhout (21), 9) Kortrijk Sport (20), 10) Racing Doornik (18), 11) Berchem Sport (17), 12) Racing Club Brussel (17), 13) Olse Merksem (16), 14) F.C. Tilleur (14), 15) White Star (13), 16) Lyra (12).

 Wat natuurlijk niet kon ontbreken was een “Bont beeld” van Dani.  Hij had zich laten inspireren door de uitreputatie van de groen-zwarten en dit gegeven geprojecteerd op de thuiswedstrijden van Cercle…

“In tegenstelling tot de meeste andere ploegen schijnt het spelen voor eigen volk Cercle werkelijk zenuwachtig te maken.  Zelden wordt er op eigen terrein een flinke prestatie weggegeven terwijl op verplaatsing de meest daverende prestaties bijeengeshot worden.

Misschien zou de oplossing daarin liggen op eigen terrein met gesloten deuren te spelen ?  Ondertussen blijven de promoveringskansen van Cercle mooi en zien heel wat supporters hun ploeg volgend seizoen reeds in eerste spelen, wat wij van harte hopen natuurlijk…”

Cerle Brugge KSV

Brugge

De jaren zestig waren gouden jaren.  Veel bedrijven investeerden in de Brugse regio wat de plaatselijke werkgelegenheid ten goede kwam.  Eén van die firma’s was betonwerkerij De Clercq.  Wie destijds in het Dampoortkwartier in Sint-Kruis woonde zal zich deze fabriek absoluut nog herinneren.  Wie nu nog naar sporen zoekt van dit bedrijf is er aan voor de moeite.  Op die plaats is het uitzicht van de wijk grondig veranderd.  Bijna elk spoor van de vroegere betonwerkerij is gewist : het ruime plein waar de grondstoffen opgeslagen lagen, de smalle maar lange toegangsbaan waarlangs de vrachtwagens de fabriek in- en uitreden, de beide bemande kleine kranen die, bevestigd aan een monorail, enkele meters boven de grond over de Dampoortstraat, het Zuidervaartje en de Buiten Kruisvest op en af laveerden als er een schip moest gelost worden.  Enkel een betonnen brugje over het Zuidervaartje verwijst nog naar de vroegere betonwerkerij De Clercq.  Zelfs van het in het Dampoortkwartier wereldberoemde café Speyen, dat een eilandje vormde te midden het fabrieksdomein, bleef geen spoor over.  Waar ooit de fabriek stond verrezen enkele appartementsblokken en op de plaats waar de gasten zich in café Speyen destijds laafden aan een frisse pint vinden we nu een kleine parking en een winkel in sportartikelen terug.
In 1961, toen de plaatselijke industrie bloeide en groeide, zocht ook betonwerkerij De Clercq uitbreidingsmogelijkheden.  In het Dampoortkwartier was de expansielimiet bereikt en dus werd er uitgekeken naar een nieuwe, bijkomende locatie.  “Het Brugsch Handelsblad” besteedde er de nodige aandacht aan :

Bestaande nijverheden in het Brugse nemen uitbreiding – Nieuwe betonwerkerij van Ed. De Clercq langs de Oostendse vaart.” : “Wanneer Henri De Clercq in de vorige eeuw een betonnijverheid uit de grond stampte, en zijn zoon Edward De Clercq, de zaak verder uitbouwde, hebben ze waarschijnlijk nooit gedacht, dat de firma in zulk een korte tijd een dergelijke vlucht zou nemen.  De betonwerkerij van dhr. Edward De Clercq – De Maesschalck in de Dampoortstraat te Sint-Kruis biedt aldaar geen uitbreidingsmogelijkheden meer.  Daarom moest uitgezien worden naar een geschikter plaats om een ruimere betonwarenfabriek op te trekken.  Op het grondgebied Sint-Andries op de wijk Speyen langs de Oostendse vaart heeft de firma De Clercq 4,5 ha. grond aangekocht waarop men de nieuwe fabriek bouwt.  Momenteel stelt dit bedrijf 130 arbeiders te werk alwaar niets anders dan geprefabriceerde producten in beton en gewapend beton worden vervaardigd.  De firma De Clercq heeft nog nevenbedrijven nl. te Gent, te Roeselare en te Brugge langs de Noorweegse kaai nl. de firma Structo, gespecialiseerd in geprefabriceerd voorgespannen beton.  Ook daar werken 130 arbeiders en het bedrijf heeft een oppervlakte van 30.000 m².  Bij de firma De Clercq is er een ingenieur en bij Structo, die geleid wordt door dhr. Henri De Clercq, zoon van Edward, zijn er twee bouwkundige ingenieurs in dienst.”

Een beetje algemene geschiedenis over deze betonwerkerij is hier wel op zijn plaats.
In 1898 richtte Henri De Clercq in de Brugse randgemeente Sint-Kruis Beton De Clercq op, gespecialiseerd in prefab-beton.  Men maakte er aanvankelijk waterbakken voor hoveniers, steenputten voor waterwinning, regenputten, gewapende buizen met een kleine en gemiddelde diameter, hondenhokken en aanvullende producten voor de land- en tuinbouw.  Vanaf 1906 produceerde het bedrijf ook vloertegels.  Nog voor de Eerste Wereldoorlog breidde De Clercq zijn assortiment uit met buizen in gewapend beton met een grotere diameter dan de reeds bestaande buizen.  Na de Eerste Wereldoorlog werden, naast de reeds bestaande producten, nog afsluitingen in beton (platen en palen), gewelven en zware ongewapende gevibreerde buizen, boordstenen en betondallen gemaakt.  Tijdens de jaren dertig legde de betonwerkerij zich verder toe op het vervaardigen van holle gewelven en betonbuizen voor inwendige druk.  In januari 1939 werd Henri opgevolgd door zijn zoon Edouard De Clercq.  Het betonbedrijf groeide enorm waardoor Edouard De Clercq zich in 1951 genoodzaakt zag om een nevenbedrijf voor spanbeton op te richten langs de Noorweegse Kaai : Structo.  Henri De Clercq, zoon van Edouard en ingenieur van beroep, nam de leiding van Structo op zich.
Toen de site in de Dampoortstraat 207 te klein werd verhuisde De Clercq naar een nieuwe fabriek langs de Steenkaai aan het kanaal Brugge – Oostende. Vele toenmalige bedrijven probeerden hun arbeiders aan zich te binden door hen in de nabijheid van de fabriek een woning aan te bieden.  Het was meteen ook een vorm van sociale huisvesting.  Betonwerkerij De Clercq was hier geen uitzondering op.  Omstreeks 1932-1934 liet het bedrijf in het Koolstuk (*)(huisnummers 6 tot 28), in de Sportstraat (huisnummers 29 tot 47) en in de Korte Sportstraat (huisnummers 5 tot 19 en 6 tot 16) identieke huizen bouwen voor hun arbeiders.

(*) Het Koolstuk werd toen nog de Bloemenstraat genoemd.

Cerle Brugge KSV

Enkele van deze arbeiderswoningen in het Koolstuk.
(bron foto : https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77353 )

Nationaal

In 1961 haalde onze nationale luchtvaartmaatschappij Sabena (Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne) de voorpagina van alle belangrijke kranten.  Jammer genoeg was het niet in positieve zin.  Een vliegtuig stortte, kort voor de landing, neer en kostte drieënzeventig mensen het leven.

Zwaarste luchtramp in België – Sabenavliegtuig stortte neer nabij Zaventem – Alle 72 inzittenden en 1 veldarbeider gedood” “Woensdagvoormiddag heeft zich op 4 km. van Zaventem de zwaarste luchtramp voorgedaan, die ons land ooit heeft getroffen.  De Boeing SN 548, die dinsdagavond te 20.30 uur te New-York was opgestegen en te 9.50 uur op Brussel Nationaal moest landen, is even voor 10 uur bij een buiklandingspoging in een witloofveld op 4 km. van de landingsbaan ontploft.  De 61 passagiers en de 11 bemanningsleden kwamen hierbij om het leven, terwijl een landarbeider werd gedood en zijn gezel zwaar werd gewond.  De oorzaak van deze verschrikkelijke ramp zal moeilijk kunnen uitgemaakt worden, want vlak voor het toestel neerstortte hoorde de verkeerstoren van het vliegveld nog 2e piloot Roy zeggen “Alles is o.k.”.  Er wordt gewag gemaakt van defect aan het landingsstel, omdat het vliegtuig verscheidene minuten lang bleef rondtoeren, om dan plots als een vervaarlijke vogel neer te suizen en te pletter te storten, op nauwelijks 50 m. van een groep villa’s en boerderijen te Berg.  Het mag een wonder heten, dat het niet op deze huizen is terecht gekomen, waardoor er nog veel meer slachtoffers zouden geweest zijn.  Onmiddellijk rukten hulpploegen uit, doch hulp kon niet meer baten tenzij voor landbouwer Marcel Lauwers, die een been werd afgerukt en steeds maar riep “ ’t Is niet mogelijk, ’t is niet mogelijk !”.

Zijn werkgezel, de 21-jarige liefhebber-renner Theo De Laet, was op slag dood.  Zijn zuster had hem nog toegeroepen “Theo pas op”, toen ze het gevaarte recht op het veld zag toekomen, waar haar broer en Lauwers aan het werk waren, maar haar waarschuwing kwam te laat, want het onheil kwam letterlijk uit de lucht vallen.”

Het vreselijke nieuws was uiteraard voorpaginanieuws bij de vele verschillende kranten, ook bij “Het Wekelijks Nieuws” (bron foto : Historische kranten – “Het Wekelijks Nieuws” van 17 februari 1961).

Cerle Brugge KSV

Internationaal

In enkele van de voorbije afleveringen van deze reeks hadden wij het reeds over de explosieve toestand die heerste in onze voormalige kolonie Congo.  Joseph Kasavubu, leider van de partij ABAKO, was in juni 1960 president geworden van het ondertussen onafhankelijke Congo.  Patrice Lumumba, de leider van het nationalistische MNC, werd premier.  Het boterde echter niet tussen beide mannen en toen korte tijd later spanningen ontstonden gaf Kasavubu de schuld aan Lumumba en zette hem af als premier.  Lumumba nam dit niet en zette op zijn beurt president Kasavubu af.  Kolonel Mobutu, de derde hond in het spel, greep via een staatsgreep in en ‘neutraliseerde’ zowel de president als de premier door alle macht naar zich toe te trekken.  Lumumba werd onder huisarrest geplaatst, Kasavubu ‘mocht’ president blijven.  Op 17 janauari 1961 werd Lumumba vermoord.  Toen de situatie enigszins onder controle was gaf Mobutu, zonder evenwel alle macht uit handen te geven, Kasavubu zijn uitvoerende macht terug.  De toestand in Congo bleef echter ook de komende jaren instabiel en in november 1965 pleegde Mobutu een nieuwe staatsgreep en liet zich uitroepen tot president van Congo.  Kasavubu overleed op 24 maart 1969.

Loemoemba ontsnapt ! – Kongo in rep en roer” “In de nacht van donderdag op vrijdag is de gewezen premier van Kongo, Patrice Loemoemba, die in Katanga gevangen gehouden werd, er in geslaagd te ontsnappen samen met enkele mede-gevangenen.  Men veronderstelt dat sommige bewakers omgekocht werden.  Onmiddellijk werden alle wegen in Katanga onder scherpe bewaking gesteld.  Loemoemba werd enkele maanden geleden door Moboetoesoldaten aangehouden, nadat hij zijn door de UNO bewaakte residentie te Leopoldstad verlaten had.  Na te Thysstad opgesloten te zijn geweest, werd hij na een begin van muiterij aldaar, door Moboetoe aan Tsjombé uitgeleverd.”

Cerle Brugge KSV

De gewezen premier van het onafhankelijke Congo : Patrice Lumumba (bron foto : nl.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba).

Van de roem naar het nekschot” : “Op 27 juli 1960 kwam Patrice Loemoemba, eerste premier van de republiek Kongo te Washington aan, waar hem alle eer bewezen werd, die aan regeringshoofden volgens het Amerikaans protocol bewezen wordt. Slank en vinnig, zelfbewust en onberispelijk gekleed schreed hij naast de militairen de ere-detachementen van de drie wapens van de Amerikaanse strijdkrachten af. Op slag was zijn internationale faam gevestigd, tot consternatie en verontwaardiging van België, tot triomf van alle kleurlingen ter wereld.  In januari jl. arriveerde Loemoemba nog eens te Leopoldstad, terug van zijn zoveelste reis, maar deze keer geboeid als een boef, de ogen dof van angst, de witte hemdkraag open, neergedrukt op de bodem van een legerauto.

Hij was de gevangene van zijn vijand, de kolonel Joseph Moboetoe, eens één van Loemoemba’s adjuncten, na de katastrofe van de onafhankelijkheid van Congo samenzweerder met president “papa” Kazavoeboe, tegen de omstreden aspirant-dictator.  Is er in de moderne geschiedenis treffender en zeldzamer illustratie van grootheid en verval dan dat ?

Loemoemba is nu dood, 36 jaar oud, na een kort maar uiterst bewogen leven, waarin de rol van electriserend agitator afwisselde met deze van postbediende en handelsagent voor een brouwerij, van gevangenis en eerbetoon, van triomf als volkstribuun met vernedering, van historische eer- en aanhankelijkheidsbetuigingen tot verguizing en mishandeling tot de uitputting.  Deze zwarte nationalist van de 20ste eeuw in het land van de magie, laadde op zich de machteloze woede van een massa verjaagde kolonialen maar verenigde ook de werkelijke liefde van zijn aanhangers.    Hij zat korte tijd in dezelfde gevangenis waar de religieuse vernieuwer van Congo zijn martelgang ging, Simon Kimbangoe.  Vandaag reeds heeft Patrice Loemoemba in het lijden de Congolese profeet ingehaald.  Morgen zal hij hem wellicht ook in de postume glorie van zwart Afrika vervoegen.  Zei hij zelf niet : “Mijn dood zal Congo’s roem bewerken”.  Voorlopig wordt alleen zijn lijk geëxploiteerd door landen, die alleen hun politiek belang op het oog hebben, zelf niet voor politieke moorden terugdeinzen en over Loemoemba’s slachtoffers zwijgen als vermoord.”

(Marnix Knockaert)

Gerelateerde nieuwsberichten

Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Maria Blontrock

Beheerraadslid vzw

Onvermoeibaar


81 is ze reeds, maar nog steeds in vuur en vlam voor Groen en Zwart.  De titel “Beheerraadslid vzw” doet haar eigenlijk een tekort aan want… ze is (nog steeds) zo veel meer.
De geschiedenis herschrijven (of willen vergeten), wat tegenwoordig blijkbaar mode is, doen wij niet, vandaar dat we in het eerste deel van dit artikel teruggrijpen naar een interview van voor 18 jaar (maart 2002), afgenomen door toenmalig SHOT-medewerker Olivier Ryde, toen Maria als eerste vrouw toetrad tot de beheerraad van Cercle.  Vervolgens pikken we in op de “actuele Maria”, hoewel zij, op enkele jaartjes op de teller  na, niet veranderd is…

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Chloë Goetinck

Psychologe

Het aanstaande seizoen treedt de Cerclejeugd terug aan bij Elite 1.  D.w.z. bij de twaalf beste jeugdopleidingen van het land, en kunnen ze zich terug met de besten meten.  In een vorig artikel schreef ik reeds dat het begrip “jeugdwerking” wel snel kan uitgesproken worden, maar dat er heel wat achter schuilt.  Dat het Cercle menens is met de jeugdwerking en dat dit behoorlijk ver kan gaan, bewijst de op til zijnde samenwerking met een externe psychologe.  
SHOT is graag snel bij de pinken, en nog vooraleer de exacte taakomschrijving van Mevr. Goetinck duidelijk gespecifieerd is, gingen we alvast bij haar even ons oor te luisteren leggen.   Daar de overheid ondertussen een aantal corona maatregelen afzwakte, werd dit het eerste “live” SHOT interview sinds maanden.  Chloë en ikzelf nestelden ons op een zondagmorgen op een Brugs terras (de lokale economie steunen hé) en ik liet deze intelligente  spraakwaterval haar ideeën spuien en een beetje haar ziel en leven blootleggen.

Lees meer
Cerle Brugge KSV
Shot blikt terug ... Europees verhaal

In Het Nieuwsblad van woensdag 1 juli laatstleden verscheen een mooi, uitgebreid artikel over de eerste wedstrijd van Johan Cruyff bij FC Barcelona.  We schrijven 5 september 1973.  De tegenstander: Cercle Brugge! De journalist laat enkele Cerclespelers van destijds aan het woord en omschrijft levendig het gebeuren.  De omschrijving “De meest prestigieuze oefenwedstrijd uit het Belgisch voetbal” laten we ons welgevallen.  Welke Belgische ploeg speelde immers ooit een oefenwedstrijd voor 92.000 toeschouwers?
Naast het feit dat onze toenmalige goallie, Patrick Albert, zich verslikt in het aantal beschikbare plaatsen in het toenmalig Edgard De Smedtstadion en al zeker over de afwezigheid van een zittribune… viel mij voornamelijk, in de overigens anders correcte tekst, volgende zin op na de tekst dat Cercle vijf jaar voordien nog in derde afdeling aantrad: “Laat staan dat het al ooit Europees heeft gespeeld”.

Nou moe, dat deden we destijds ettelijke malen.  Na een opmerking mijnentwege verontschuldigde hij zich voor deze kleine misstap, waarbij hij zich enkel gebaseerd had op de door de UEFA georganiseerde tornooien vanaf de jaren vijftig.

Zand er over dus, maar wij geven u toch graag even die historiek van het vooroorlogse Europese Cerclepalmares mee, zoals het verscheen in het boek “115 jaar Cercle Brugge in een notendop” (nog steeds verkrijgbaar in de shop).  Dit komt voor in hoofdstuk 17, geschreven door medeauteur Marnix Knockaert.

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Marc Van Opstaele

ATVJO jeugdwerking Cercle Brugge


Ondanks een toevloed van buitenlandse spelers op de Belgische voetbalvelden, blijft de jeugdopleiding voor de ploegen een groot aandachtspunt.  Er waren jaren dat dit slabbakte, maar o.a. onder druk van de Pro League en KBVB (opleggen minimale vereisten en invoeren van Elite 1 en 2 bv.) en ergens ook wel uit noodzaak, investeren ploegen meer en meer in die jeugdwerking.  Zo blijkt ook uit de cijfers.  Volgens Sporza investeerden de profploegen in 2018 samen vijftig miljoen euro in de jeugd, terwijl 23 miljoen het minimum verplichte was.  Jeugdopleiding, het woord is snel uitgesproken, maar het raderwerk er achter is heel wat gecompliceerder.  Vandaar spraken we met Marc Van Opstaele, ATVJO jeugdopleiding van Cercle, die o.a. hoofdscout is.  Scouting is van primordiaal belang om beloftevolle spelertjes naar je vereniging te halen.  Ze komen immers niet meer, zoals in mijn jonge jaren, vanonder de Brugse kerktorens…

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met ... Georges Debacker

"Cercleverzamelaar"


Deel 4 (slot)

In deze mini-reeks van vier delen stellen we u telkens een verzamelaar voor.  In de loop van de reeks zult u bemerken dat het begrip “verzamelaar” uiteenlopend kan zijn.
De opvatting is zo dat we telkens een artikel dat ooit betreffende de persoon in kwestie in SHOT verschenen is herpubliceren samen met een geactualiseerd gesprekje.

Lees meer

Ontvang al het Cercle Brugge nieuws als eerste in je mailbox!