koop tickets online
nl fr en

Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 236)

Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 236)
(periode van 23-09-1961 -> 30-09-1961)

  • Cercle

De thuiszege tegen F.C. Diest op de openingsspeeldag had de groen-zwarten voldoende hoop gegeven om hen te laten veronderstellen dat het behoud een relatief gemakkelijk haalbare kaart was.  Het zou allemaal wel loslopen…  De daaropvolgende verplaatsing naar F.C. Luik was echter uitgedraaid op een nederlaag waar weinig tegen in te brengen viel en de eerste barsten in het vertrouwen werden reeds zichtbaar.  Vooral de manier waarop Cercle zich naar de slachtbank had laten leiden stemde tot nadenken.  Daar kon maar op één manier op gereageerd worden : winnen of toch minsten gelijk spelen op Olympic Charleroi.  Maar dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan.  “Veritas” zat er bij in opdracht van “Het Brugsch Handelsblad” en keek er naar…

Olympic Charleroi – Cercle Brugge 7-2  -  Rik Coppens orkestreerde…

“Deze tweede opeenvolgende uitwedstrijd voor de groen-zwarten werd een ware afstraffing.  Het werd nochtans globaal een betere prestatie dan de week te voren te Luik, hoe onwaarschijnlijk dit ook moge schijnen…  Inderdaad, op Rocourt werd verloren na een slappe partij waarbij ook de thuisploeg zelden boven de middelmaat kwam.  Deze keer nochtans mag Olympic op een zeer goede prestatie terugblikken en werd beslist vlugger geacteerd.  Met een uitzonderlijke Rik Coppens, beter dan in zijn glorietijd, omdat hij thans uitsluitend voor de ploeg speelt, en door het feit dat de Doggen in de Hongaar Frivaldi een voortreffelijke besluiter hebben gevonden –wat niet kan gezegd worden van Nemes– werd op sommige ogenblikken werkelijk productief voetbal gedemonstreerd voor een zeer dankbaar publiek.  Cercle had nochtans de ploeg lichtjes gewijzigd, onder druk van een paar spelers, zodat de fel omstreden Demey de plaats had moeten ruimen voor Albert Michiels, die voor zijn maidenmatch in de hoogste klasse meteen een schitterende Rik Coppens voorgeschoteld kreeg.  Inderdaad, de Zelenaar had als opdracht de oud-Beerschotter te neutraliseren en hem in zijn acties zoveel mogelijk te hinderen.  Zeggen wij onmiddellijk dat dergelijke taak niet helemaal strookt met de speelwijze van Michiels.  Het is algemeen gekend dat deze zich graag uitleeft in het middenveld en zich zelden gebonden acht aan een bepaalde strook.  In het eerste kwartier hield Michiels zich nauwgezet aan zijn opdracht, doch naarmate de partij vorderde, ging hij meer en meer de aanval steunen, zodat Rikkie grotere vrijheid kreeg, vrijheid die hij zeer dankbaar uitbaatte om zijn maats te doen spelen.  Vooral de jonge Hongaar Frivaldi, die als rechtsbinnen veel vrijheid kreeg, door het feit dat Michiels – Baas meer oog hadden voor Coppens, maakte daar handig gebruik van om drie doelpunten te netten, terwijl in het middenveld de oud-Antwerpspeler Maertens heel veel ruimte kreeg, doordat Nemes het meestal vertikte om een handje te komen toesteken.  Dat er in deze omstandigheden zeven noten in de korf van Mortier vielen, zal wellicht niemand meer verbazen, temeer daar de Cercle-defensie vooral in het begin, heel wat steken liet vallen.  Zo waren de eerste drie doelpunten het rechtstreeks gevolg van flagrante dekkingsfouten of flaters van de verdedigers.  In het eerste halfuur had de voorhoede nochtans niet onaardig gepresteerd, vooral onder impuls van een uitstekende Orlans die door de Waalse verdediging sneed als een mes door de boter, doch het Cercle-binnentrio, hoewel fraai samenspelend, was nergens te vinden als het op besluiten aankwam.  En toen trainer Grunbaum daarna een tactische zet toepaste om de gevaarlijke Orlans aan banden te leggen, was het meteen uit met de groen-zwarte voorhoede.  Wel toonde Daels nog een paar staaltjes van zijn kunde, doch hij had aan Delanghe een kwade en harde partij en waar de Cerclejongens wel eens doorgeraakten, stuitten zij op een schitterende Gerard, die zeker een drietal gemaakte doelpunten wist te redden o.m. op schoten van Bailliu, Daels en Orlans.  Hetzelfde kunnen wij echter niet van Mortier getuigen.  Willy, die zeker de grote klasse bezit, maakt momenteel een kleine crisis door : hij heeft blijkbaar gebrek aan zelfvertrouwen en waar bovendien zijn verdedigers ook wel eens durven falen, ligt zijn mindere prestatie voor de hand.


Technische  krabbels…
Olmpic Charleroi  -  Cercle Brugge  7-2


- opkomst : 12.000 toeschouwers.
- terrein : goed.
- weder : te warm om te voetballen !
- leiding : ref. Hauben, energiek en kordaat !
- corners : Olympic 5, Cercle 9.
- doelpunten :
  8e min. : op de rand van het strafschopgebied nam Piters een free-kick scherp voor doel die
  belandde bij de volledig vrijstaande Bas, die ruim de tijd kreeg om zijn schot te plaatsen :
  1-0.
  10e min. : een prachtig staaltje samenspel Orlans-Nemes werd besloten met een keihard
  schot van de Gentenaar, dat via de onderkant van de deklat tegen het net plofte : 1-1.
  14e min. : een slecht ontzetten van Roje bij Bas, die Coppens bediende.  Rik speelde terug
  op Bas die voor doel centerde waar Frivaldi opdook en met een rake kopbal in de verste
  winkelhaak besloot : 2-1.
  18e min. : een inworp van Van Laere tot bij Maertens die doorstuurde naar de vrijstaande
  Lepère die van op 20 meter hard op doel schoot.  De nochtans goed opgestelde Mortier liet
  het leder onbegrijpelijk door zijn handen glippen en nummer drie zat : 3-1.
  36e min. : Maertens kwam ongehinderd met de bal opdrijven en zette voor aan Frivaldi die
  dadelijk Piters in het gat zond : Piters, alleen voor Mortier, plaatste kalm binnen : 4-1.
  53e min. : een prachtig solostukje van Coppens die door de Cercleverdediging wandelde,
  Mortier dribbelde en in het ledige doel legde.  Een orkaan van toejuichingen voor Rikkie :
  5-1.
  68e min. : Bailliu in duel met Silvagni geraakte eindelijk door, doch de lokale stopper
  beging hands en de penalty werd onhoudbaar omgezet door Devijlder : 5-2.
  71e min. : het antwoord liet niet lang op zich wachten want na samenspel Bas-Frivaldi-
  Piters-Frivaldi kogelde de Hongaar van dichtbij raak : 6-2.
  83e min. : een vleugelverandering naar links van Bas verraste de ganse Cercle-verdediging.
  De snelle Frivaldi, helemaal afgezonderd, lukte meteen zijn derde doelpunt : 7-2.
- Olympic Charleroi : Gerard, Van Laere, Delanghe, Maertens, Silvagni, Deschrijver, Bas,
  Frivaldi, Coppens, Lepère, Piters.
- Cercle : Mortier, Roje, Serru, Perot, Baas, Michiels, Daels, De Vylder, Bailliu, Nemes,
  Orlans.

 


Of het nu goed ging of, zoals nu, al eens minder goed, “Dani” had altijd wel een inspirerend “Bont beeld” in voorraad :

“Dat Rik Coppens reeds na enkele minuten spel in zijn dagje bleek te zijn was geen gunstig voorteken voor Cercle, dat achteraf dan ook niet zonder kleerscheuren het plein verliet.  De groen-zwarten moeten daar evenwel geen tekens tot wanhopen in zien, alleen maar een vingerwijzing.  Ingewikkelde discussies zullen weinig aarde aan de dijk brengen, alleen samenwerking kan hen uit rodage helpen.”

Cerle Brugge KSV

De tegenvallende resultaten deden het reeds vermoeden en bij de vooruitblik op de komende thuiswedstrijd tegen Gent werd het bevestigd : het tij moest keren en daarom werd de Cercleploeg meteen stevig dooreengeschud :

Grote kuis bij Cercle !” : “Het was te verwachten dat na de bittere 7-2 pil te Charleroi er grondige wijzigingen bij Cercle zouden doorgevoerd worden voor het treffen van morgen zondag tegen La Gantoise.  Donderdagavond werd de ploeg evenwel nog niet officieel bekend gemaakt.  Wel stond naar verluidt de samenstelling (sedert zondag) reeds op papier, doch eerst wilde men de spelers –de verantwoordelijken voor de afstraffing– op de hoogte brengen.  Er werd ons echter verzekerd dat vele “namen” zouden vallen : sommigen opdat zij het zelfvertrouwen in reserve zouden terugvinden, anderen om hen te laten voelen dat zij niet onmisbaar zijn of nog omdat zij de gegeven onderrichtingen niet stipt volgden.  Er zouden niet minder dan 5 à 6 spelers vervangen worden o.w. waarschijnlijk Mortier, Bailliu, Nemes, De Vylder en Michiels terwijl volgende kandidaten een goede kans maken om weerhouden te worden : Acket, Buyse, Desmaele, De Caluwé, Demey en Vanderhaeghen.  Hoe de ploeg er zal uitzien is ons bij het ter perse gaan nog onbekend, doch de volgende pronostiek is niet onmogelijk : Acket, Roje, Vanderhaeghen, Perot, Baas, Demey, Desmaele, Daels, Buyse, De Caluwé en Orlans.  Wat er ook van zij, beslist wordt het zondag voor de groen-zwarten een zware opgave tegen La Gantoise, die trouwens nog niet geklopt werd.  Cercle zal zich moeten bepalen tot het minimaliseren van de schade, tenzij de “nieuwelingen” zich overtroffen en een drawuitslag forceerden.”

Het was dus met een bang hartje afwachten wat de komende wedstrijd met zich zou meebrengen.  Iedereen hoopte natuurlijk het beste maar vreesde terzelfdertijd het ergste.  Of zou er toch nog een wonder gebeuren ?

Cercle Brugge – La Gantoise 1-3  –  Het voetbalmirakel gebeurde niet…

“Het kan zeker moeilijk worden gezegd dat de eventuele winstkansen van Cercle in het derbytreffen tegen Gantoise door de verrassende en verregaande ploegwijziging verhoogd werden, want men moet zeker geen fijne kenner zijn om te weten dat de vervanging van meer dan een half elftal, onbetwistbaar een nadelige weerslag moet hebben en op het nodige verband en op het rendement, dat trouwens nog niet bepaald schitterend was geweest.  Indien de Cercledirigenten voldoende realistisch waren, moesten zij beslist ook deze mening toegedaan zijn en alleen hopen op een voetbalmirakel om dit zeer gewaagd experiment tot een goed einde te zien komen.  Hiervoor rekenden ze vooral op de sterke wilskracht en de allesgevende geestdrift van de “nieuwe” formatie die er in de gegeven omstandigheden zeker alles zou uithalen om stand te houden en, wie weet, er misschien in zou slagen de Gentenaars in bedwang te houden.  Dit mirakel gebeurde echter niet, alhoewel dit volgens het globaal spelverloop niet helemaal denkbeeldig was.  In de eerste plaats was de tegenstrever niet zo reuzesterk als zijn gunstige klassering het wel zou laten uitschijnen en verder liet Cercle zich niet goedmoedig imponeren noch overspelen en werd integendeel kranig meegespeeld en gedraaid met gelijke kansen.  Jammer genoeg ontbrak de nodige beheersing en kalmte om zowel vooraan als achteraan autoritair en zelfzeker zijn kans te gaan.  Waar sommige verdedigers als keeper Acket en stopper Baas, spijt al hun goede wil, zich te veel lieten leiden door hun gespannen zenuwen en enkele fatale steken lieten vallen, dan mangelde het de aanvallen opvallend aan dieptegang en stootkracht om tot een concreet en stimulerend succes te komen.  Wel wisten de groen-zwarten verrassend raak te reageren op het eerste Gentse lucky-doelpunt, maar het bleef helaas bij deze korte bevlieging.  En als Willems dan na de herneming nog twee tamelijk gelukkige voltreffers tegen de Cerclenetten kreeg, mochten alle illusies definitief worden opgeborgen en stond het ankervast dat het reddend mirakel niet voor vandaag was !”


Technische  krabbels…
Cercle Brugge  –  La Gantoise  1-3


- toeschouwers : 12.000.
- terrein : ideaal.
- weersomstandigheden : iets te warm.
- leiding : ref. Burguet, wispelturig.
- fair-play : bevredigend.
- corners : Cercle 3, Gantoise 4.
- doelpunten : 35’ Willems 0-1, 37’ Desmaele 1-1, 54’ Willems 1-2, 67’ Willems 1-3.
- Cercle : Acket, Vanderhaeghen, Decock, Perot, Baas, De Caluwé, Desmaele, Daels, Buyse,
  Michiels, Orlans.
- Gantoise : Segers, Devreese, Brondeel, Van Herpe, Martens, Van Huffel, U. Segers, Lambert, Delmulle, Willems, Damien.

 

 

De Cercleploeg die, ondanks een flink gewijzigde ploegopstelling, ook tegen La Gantoise de boot inging.

Cerle Brugge KSV

Vier wedstrijden gespeeld en drie maal verloren…  Zes doelpunten gescoord maar… veertien doelpunten geïncasseerd !  Het waren cijfers die om een woordje uitleg vroegen.  Ook het stevige ingrijpen in de samenstelling van de ploeg deed bij menig supporter de wenkbrauwen fronsen en velen stelden zich dan ook terecht de vraag : “Wat is er momenteel met Cercle aan de hand ?” :

Klare wijn bij Cercle !” : “Het sensationeel bericht dat Cercle Brugge, bij beslissing van trainer Delfour, voor de zeer belangrijke derbymatch op eigen veld tegen La Gantoise, zo maar eventjes zes spelers van de fanionploeg (Mortier, Roje, Serru, Nemes, De Vylder en Bailliu) vervangen had door evenveel invallers (Acket, Decock, Vanderhaeghen, Buyse, Michiels en Desmaele), is begrijpelijkerwijze in alle voetbalmiddens ingeslagen als een donderslag bij helder weder.  En zoals steeds deden de meest tegenstrijdige praatjes de ronde over deze radicale, om niet te zeggen revolutionaire ploegwijziging, zodat men er niet meer wegwijs uitgeraakte.  Vooral de sensatie-sportpers had aan deze zaak een welgekomen vette kluif en fantaseerde er maar duchtig op los.  Men sprak van rebellen, van een revolutie der spelers, van een dictateursgreep, van niet-betaalde vergoedingen en ledige geldomslagen, van het niet-naleven van een financieel akkoord einde-seizoen bij een eventuele degradatie, enz. enz.  Onze objectiviteit getrouw, hebben we al deze sensatieberichten en valse insinuaties genomen voor wat ze waard waren en ons licht opgestoken bij de rechtstreeks geïnteresseerden, nl. Cercle zelf en de spelers, en we moeten zeggen dat er van al deze ongezonde sensatie en luid tam-tam niet veel overgebleven is.  Waar we hierna Willy Mortier zelf aan het woord laten, hebben wij persoonlijk uit zeer bevoegde en gelovenswaardige bron, de enige en juiste versie over dit zgn. conflict gehoord en deze kunnen we als volgt samenvatten.  Was de grondige ploegomvorming voor iedereen –dus ook voor ons– een totale verrassing, dan steunde deze voornamelijk op volgende feiten : Willy Mortier en Gilbert Bailliu hadden in de loop van de week persoonlijk gevraagd om in reserve te mogen spelen en riepen hiervoor een weerbarstige forme en een tekort aan zelfvertrouwen in.  Dit verzoek werd na lang aarzelen ingewilligd.  Nemes en De Vylder hielden tegen de gegeven richtlijnen in en spijt de vele waarschuwingen, steeds de bal te lang bij wat ook weer het geval was op Charleroi.  Dit had hun voorlopige verwijdering tot gevolg in afwachting dat zij inzien dat het ploegspel moet primeren en de gegeven instructies dienen gevolgd.  Wat het vervangen der backs betreft, hiervoor baseerde Delfour zich op de uitstekende prestaties van Vanderhaeghen en Decock in reserve, terwijl Serru en Roje tot nog toe niet de secure, zelfzekere indruk hadden gelaten die men normaal van hen mocht verwachten.  Het betrof hier dus een durvende zet van de trainer, die trouwens zeer succesvol uitliep !  Dit waren dus de essentiële beweegredenen van deze –gewaagde– omvorming die, naar men ons stellig verzekerde, slechts een voorlopig karakter heeft.  Wat nu de financiële moeilijkheden en verwikkelingen betreft, deze zijn totaal uit de lucht gegrepen.  Ziehier trouwens de feiten.  Bij Cercle bestaat een kern van 16 spelers die voor het eerste elftal in aanmerking komen en vandaar ook dezelfde rechten hebben.  Zeker was er een bepaalde onlogische regeling voor wat de premiën betreft der kernspelers die in reserve uitkomen, maar dit werd na unaniem onderling akkoord thans tot eenieders bevrediging aangepast.  Voor een verliesmatch was er inderdaad buiten de gewone trainingspremie geen vergoeding voorzien, maar na overleg met de spelers werd dit nu ook gewijzigd en zullen zij bij een nederlaag toch 500 frank ontvangen.  Verder kunnen we nog zeggen dat alle spelers bij iedere thuismatch hun omslag met de overeengekomen geldelijke vergoedingen ontvangen en dat er tevens een contract bestaat dat alle kernspelers na de competitie minstens op hetzelfde totaal bedrag kunnen aanspraak maken als datgene dat ze verleden seizoen in 2e klasse ontvingen.  Tot daar onze woordvoerder die beklemtoonde dat het geheel slechts een storm was in een glas water en thans weer alles praktisch helemaal in orde is.  Alle spelers waren dinsdag present en vastbesloten hun beste krachten in te spannen voor de ploeg en voor het behoud in Eerste.”

Het oordeel van Willy Mortier…” : “De sympathieke Cerclekeeper Willy Mortier, die we deze week op de redactie te gast hadden, omschreef als volgt zijn oordeel over de recente tribulaties bij Cercle : “De achtereenvolgende zware uitwedstrijden naar Luik en Charleroi die evenveel gevoelige nederlagen werden, waren een reden voor sommige dirigenten en supporters om de opgestelde spelers een slechte wil toe te schrijven.  Er werd echter geen rekening gehouden met het feit dat Cercle ten slotte leergeld moest betalen en dat een aanpassing in de eerste klasse puntenverlies zou meebrengen.  Allerlei valse geruchten werden verspreid en zelfs ging het zo ver de spelers als opstandelingen te bestempelen.  Ik ben goed geplaatst om het tegenovergestelde te beweren en kan de sportliefhebbers, die begaan zijn met het lot van Cercle, volkomen geruststellen.  Het virus dat het Cerclemilieu aangetast heeft, zit niet zo diep als velen denken.  Het probleem zit hem niet bij zgz. geldkwesties of verkeerde spelopvattingen.  Wanneer de Cerclespelers hun geschokt vertrouwen kunnen herwinnen, dan ben ik ervan overtuigd, dat nog mooie dagen zullen beleefd worden.  Het gebrek aan geloof in eigen kunnen is de enige struikelblok bij tal van groen-zwarten.  Technisch en ook fysisch zijn zij bekwaam hun man te staan, waarom dan de oorzaken van het verlies elders gaan zoeken en allerlei verhaaltjes de voetbalwereld insturen ?  Kunt u zich voorstellen dat een speler voor een bomvol stadion zijn voetbalcarrière naar de duivel zal “schoppen”, om zijn zogezegde slechte wil bot te vieren ?  Wees ervan overtuigd dat iedere groen-zwarte speler niet beter verlangt dan opgesteld te worden en zich totaal in te spannen om zijn club te dienen.  Spijtig dat al te dikwijls verkeerde interpretaties aan hun inspanningen en goede inzichten worden gegeven.  Het is hoog tijd dat het roer wordt omgegooid en ieder van ons zijn steentje bijbrengt voor het behoud van Cercle in eerste afdeling.  De strijd om een plaatsje in de hoogste klasse te veroveren was hard, zeer hard en het ware zeker zondejammer nu alles te grabbel te gooien en het jarenlange zwoegen waardeloos te maken…”  Deze woorden van de Cerclekeeper beamen we ten volle en we hopen dat een nieuwe geest van verstandhouding en samenwerking thans tot zijn volle recht zal komen, de voetbalsport te Brugge en Cercle ten bate !”

Wie natuurlijk eveneens zijn mening over dit alles had was “Dani”.  Maar… hij had meteen ook reeds een oplossing klaar :

“Het dooreenschudden van de Cercleploeg bracht wel niet de verhoopte resultaten maar dit is nog geen reden om te wanhopen.  Elke nieuweling in eerste afdeling moet een aanpassingsperiode doormaken en met moed en eensgezindheid moeten de groen-zwarten er in slagen de eerste moeilijke stappen te zetten.  Club kwam indertijd met dooreengeschudde rugnummers op het veld, misschien kan Cercle het voorlopig met bovenstaande letters proberen ?”

Cerle Brugge KSV

Cercle betaalde het onvermijdelijke leergeld.  Na 15 jaar afwezigheid terugkeren bij de grote jongens was niet niks.  Verliezen is trouwens nooit leuk.  De groen-zwarten zouden er bovendien goed aan doen om het tij snel te doen keren want… de Brugse derby kwam langzaam dichterbij en als er twee wedstrijden op een seizoen zijn die geen enkele Cerclefan wil verliezen dan is het wel de Brugse burenstrijd…

Cercle – Club nadert !  -  Oude derbytraditie terug in ere !

“Dat de Brugse derby in aantocht is kan men best uitmaken aan de supporterspraatjes die men ten allen kante reeds kan horen.  Nog amper een 15-tal dagen scheiden ons trouwens maar van deze nieuwe Club-Cercle tweestrijd in eerste klasseverband.  Dat de blauw-zwarten van nu af reeds uitgesproken als favoriet vertrekken, konden we best vaststellen tijdens een intieme bijeenkomst in het “Café Criterium” op ’t Zand, waar woensdagavond voor deze gelegenheid heraangeknoopt werd met een meer dan 30-jaar oude derbytraditie.  Het was immers in 1927 dat de zeer bekende Brugse sportman Frans Vercauteren uitpakte met een bijzonder originele pronostiekwedstrijd, die erin bestond voor de derby een nagel te kloppen in een groen- of blauw-zwarte houten blok, al naar gelang de zegekansen die men aan Club of Cercle gaf.  De groen-zwarten, die toen hun glorietijd kenden en een paar goals sterker waren dan hun stadsgenoten, losten volledig de verwachtingen in en zegevierden op de “Klokke” met 1-4.  Nu de Brugse ploegen weer samen in de hoogste afdeling uitkomen, heeft de sportieve uitbater van het lokaal “Café Criterium”, Lievin Monbailliu, het initiatief genomen deze traditie in ere te herstellen en plaatste thans in zijn inrichting twee dergelijke blokken.  Bij iedere consumptie heeft men het recht om één nagel te kloppen in één van de blokken en tevens schriftelijk zijn pronostiek uit te brengen.  Aan deze prijskamp zijn 2.000 frank prijzen verbonden.  Er was voorzien dat op deze openingsplechtigheid alle spelers van Club en Cercle, benevens de trainers zouden tegenwoordig zijn, maar slechts enkele spelers en Norberto Höfling hadden aan deze uitnodiging gevolg gegeven.  Zo noteerden we van Cerclezijde Gilbert Bailliu, Marin Roje, Willy Mortier, Eric Buyse en Jules Nemes terwijl van Club aanvankelijk alleen Guido Van Pottelberghe en later Baranyai present waren.  De jonge Clubspeler was de eerste om de nagelklopperij te openen waarna de anderen volgden, terwijl de aanwezige supporters en zelfs de sportjournalisten zich niet onbetuigd lieten.  Dat de rollen thans volledig gekeerd zijn ten opzichte van 1927, kwam treffend tot uiting in de uitgebrachte pronostieken.  Hield Van Pottelberghe het bij een logische 1-3 Clubzege, dan tipten Bailliu, Mortier en Buyse respectievelijk op een 1-5, 2-3 en 3-4 Cercle-nederlaag, daar waar Nemes het integendeel bij een 4-2 groen-zwarte overwinning hield.  Ook oud-Cerclespeler André De Schepper vulde een pessimistische 0-3 in terwijl André Leleu (*) met 5-0 in een ander uiterste verviel.  Met 1-9 dacht de Blauw-Zwartdrukker (**) Charles Louagie aan de Beerschotkoffie (***), terwijl Willy Wimms een neutrale 0-0 uitbracht.  Zoals men ziet staat Club het hoogst gekwoteerd voor de komende derby zodat de groen-zwarten hun beste schoenen zullen moeten aantrekken om een catastrofe te voorkomen.  Althans op papier !  Intussen kunnen we de supporters aanraden lustig hun stem uit te brengen en nagels te kloppen in het “Criterium”, terwijl de spelers hun forme scherpen en de Cerclekassier zich klaar maakt om de “blieken” te tellen die voor deze Cercle-Club op 8 oktober zeker zullen binnenstromen !                     V.B.”

(*) André Leleu was van 1955 tot 1976 hoofdredacteur van “Shot” (nvdr).
(**) “Blauw-Zwart” was de naam van het supportersblad van Club Brugge (nvdr).
(***) Dit is een verwijzing naar zondag 31 januari 1960, toen Club Brugge op de 21ste speeldag, op Beerschot een ferme 9-1-pandoering aangesmeerd kreeg (nvdr).

  • Brugge

Eind september 1961 viel er relatief weinig nieuws te rapen in Brugge.  Gelukkig stuitte ik tijdens mijn zoektocht naar interessante nieuwtjes op enkele oude foto’s die waarschijnlijk in het collectieve geheugen van de (ietwat oudere) Bruggelingen onder een laagje stof liggen opgeslagen.  Herinner jij je deze nog ?

Op deze foto uit 1961 zien we het vroegere danscafé “Rivièra” in de Hauwerstraat “2”.  Het uithangbord boven de poort zou korte tijd later vervangen worden door een vernieuwd exemplaar.  Voor de zaak staat een “deux chevaux”.  De Vlamingen spraken meestal over een ‘geit’ als ze het over dit populaire 2 pk’tje hadden terwijl de Nederlanders het autootje als hun ‘lelijk eendje’ omschreven.  Het pand werd begin de jaren zeventig gesloopt voor de bouw van het Holiday Inn Hotel (bron foto : beeldbank Brugge).

Cerle Brugge KSV

De Steenstraat telde destijds meerdere bekende warenhuizen.  Denken wij maar aan de “Au Bon Marché” vooraan in de Steenstraat en aan de “Sarma Lux” in de schaduw van de Sint-Salvatorskathedraal.  Maar… kennen jullie deze twee warenhuizen nog ?

Als je vroeger door de Steenstraat stapte in de richting van het Simon Stevinplein  dan kwam je op het huisnummer “53” de “Samar” tegen :

De “Samar” in de Steenstraat “53” (bron foto : beeldbank Brugge).

Cerle Brugge KSV

Naast de “Au Bon Marché” (Steenstraat “13” en “15”) had je op het huisnummer “17” ook nog de “Priba”.  “Priba” was een samentrekking van ‘prix bas’ en verwees uiteraard naar ‘de goede waren aan lage prijzen’ dat het warenhuis de klanten aanbood.  Later werden “Au Bon Marché” en “Priba” verenigd onder de naam “Inno” (bron foto : beeldbank Brugge).

 

(Marnix Knockaert)

Cerle Brugge KSV

Gerelateerde nieuwsberichten

Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Ward Faes

SHOT sprak met … Ward Faes

Een Cercleman in dienst bij Cercle

Home is where the heart is. Ward Faes ging eind 2021 bij Cercle aan de slag als juridisch en financieel bediende. Hij is eveneens de nieuwbakken AML-officer voor Groen Zwart. We spraken de sympathieke Ruddervoordenaar daags voor het aftrappen tegen Zulte Waregem en kregen een inkijk in het dagelijkse reilen en zeilen van de Vereniging.

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met ... Torres

SHOT sprak met … Louis Torres

‘Ik geniet van elk moment’

Het eerste interview van het nieuwe seizoen was er ééntje met Louis Torres.  De jonge Fransman streek in het tussenseizoen neer langs de groen-zwarte kant van het Jan Breydelstadion.  Door omstandigheden kwam hij redelijk snel in de ploeg.  Hij trekt daar aardig zijn streng als linksback.  Dit jaar is trouwens zijn eerste seizoen bij de profs. 

Louis, stel je kort eens voor aan onze fans. 
Mijn naam is dus Louis Torres.  Ik ben 21 jaar en ben bezig aan mijn eerste seizoen hier bij Cercle.  Het is ook mijn eerste buitenlands avontuur.   Ik woon op vijf minuutjes van het stadion en woon er samen met mijn vrouw. 

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Robert Maes

SHOT sprak met … Robert Maes

Winnaar Trofee Robert Braet

De “Trofee Robert Braet” werd in 1988 in het leven geroepen ter ere van de in 1987 overleden legendarische doelman, bestuurslid en voorzitter.
Het is een hulde aan een vrijwilliger die zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft voor Cercle.  Vanaf 1993 wordt de trofee tweejaarlijks uitgereikt.
Omwille van corona werd de versie 2021 een jaar uitgesteld.  Op de fandag op ’t Zand mocht Robert Maes de trofee in ontvangst nemen uit de handen van vzw voorzitter Piet D’Hooghe.
Tijd voor een kennismaking met deze rustige, steeds onopvallende “délégué”.

Lees meer

Ontvang al het Cercle Brugge nieuws als eerste in je mailbox!