koop tickets online

SHOT sprak met … Diederiek Vermeersch

Assistent Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (ATVJO)

Talent is een toevallige factor, het klimaat scheppen om talent in te ontwikkelen heb je echter zelf in de hand: een voetbalopleiding behelst niet alleen het voetbaltechnisch aspect, maar ook een begeleiding op sociaal vlak, op studievlak, op mentaal vlak. Je hebt nooit de garantie dat het lukt, maar je moet als club wel de omstandigheden creëren om talent op te leiden. Voor die functie bij de jeugd werd vorig jaar Diederiek Vermeersch aangesteld. 

Diederiek, kan je je kort even voorstellen aan de lezer?

Ik ben 46 jaar oud, heb een partner en ben in het dagelijks leven leraar Latijn en Frans in het middelbaar onderwijs. Daarnaast gids ik een paar keer per maand in Rome. 

Hoe ben je bij Cercle Brugge terechtgekomen?

In het seizoen 2004-2005 ben ik bij Groen-Zwart begonnen als jeugdscout, onder Ronny Desmet, en een jaar later was ik hoofd van de talentdetectie. Deze rol heb ik twee jaar vervuld, en dan vroeg Urbain Haesaert, hoofdscout voor de jeugd van Ajax in België, mij om zijn team te vervoegen. Dat heb ik drie jaar gedaan, en aan die periode koester ik goede herinneringen.

Cerle Brugge KSV

Wie Urbain Haesaert zegt, denkt aan Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Tom De Mul?

Inderdaad, Urbain overtuigde hen om naar Ajax - dat een van de de beste opleidingen ter wereld aanbiedt - te komen, en heeft op die manier de club uit Amsterdam heel rijk gemaakt. Ikzelf heb daar voor alle duidelijkheid geen enkele verdienste aan, de desbetreffende spelers waren al bij Ajax toen ik begon te scouten. 

In 2010 stopte dit engagement?

Urbain ervaarde niet genoeg waardering meer van Ajax, en vertrok in 2010 naar Anderlecht. Ik liet het voetbal even voor wat het was, al schreef ik toen nog maandelijk voor Shot, en legde me toe op mijn engagement in Rome. In 2013 keerde ik in een actieve rol terug naar Cercle en verrichtte twee jaar met o.a. David Carpels en Jurgen Vanderkeckhove scoutingsopdrachten voor Sven Jaecques. Omdat je als scout voor een 1ste ploeg minder impact hebt, had ik daar niet zoveel voldoening van. Je bekijkt een heel seizoen spelers, en nadien werd er niemand van hen aangeworven, bijvoorbeeld omdat ze te duur waren, of omdat een andere positie prioritair in te vullen was. Ik had daar begrip voor, maar ik vond het zonde van al die koude zaterdagavonden die ik meestal alleen in een tribune ergens ten lande doorbracht. 

Je begon je bovendien meer te interesseren voor het sociale en maatschappelijke aspect van voetbal?

Inderdaad. Tijdens het scouten van jeugdinterlands ben ik  enkele jaren geleden een paar keer in gesprek geraakt met Peter Smeets, in die tijd - nu heeft hij samen met Wouter Vandenhaute de leiding over Let’s Play, een bureau dat jonge spelers begeleidt -  het Hoofd van de Sociale Cel van Anderlecht, en in die  hoedanigheid begeleider van spelers als Lukaku, Vadis, enz.. Dat aspect van het voetbal boeide me steeds meer, en toen David Carpels, de Technisch Verantwoordelijke van de jeugdopleiding van Cercle, mij vorig jaar contacteerde voor die functie, heb ik niet lang getwijfeld. 

Welke plaats heb je in het organigram van de jeugdwerking van Cercle Brugge? 

David Carpels heeft als TVJO twee assistenten (ATVJO’s), Marc Van Opstaele en ik.  Grosso modo kan je stellen dat Marc verantwoordelijk is voor de sportieve zaken, zoals de scouting, en ik voor het niet-sportieve. 

Je probeert o.a. de combinatie voetbal-studies voor de spelers te faciliteren?

Een jeugdspeler uit de oudste leeftijdscategorieën leidt eigenlijk een zwaarder leven dan een profvoetballer. Die jongeren trainen bijna evenveel, en moeten dit combineren met studies. We hebben jongeren die om 7 u ’s morgens op de trein zitten om naar school te gaan, en pas om 7u ’s avonds opnieuw naar huis trekken, om dan nog te beginnen aan het avondmaal en de studies. Cercle heeft 200 jeugdspelers. Als er van die tweehonderd tien ooit op de grasmat van de eerste ploeg zullen staan, zal dat veel zijn, en hebben we goed gewerkt. Een diploma middelbaar onderwijs halen is dus een absolute must, en een gemakkelijker richting kiezen enkel en alleen omwille van de voetbal is ons inziens uit den boze.

Geef je dan bijles?

Cerle Brugge KSV

Nee, ik doe eerder aan studiebegeleiding: de jongeren met minder zelfdiscipline of die tussen de bomen het bos niet meer zien helpen met werken aan hun timemanagement, planning, enz. Ik doe dit in samenspraak met de scholen. Onze spelers uit het middelbaar zitten verspreid over 29 scholen, dus dat vraagt enige organisatie. 

Worden er zoals bij andere clubs rapporten opgevraagd?

Ik vraag geen rapporten op, omdat ik vind dat dat dit behoort tot de privésfeer, maar als de school of een ouder contact opneemt met mij, dan zit ik direct met hen aan tafel. Een aantal spelers trainde vanaf Nieuwjaar wekelijks 1 of 2 keer minder dan hun ploegmaats - zonder dat dit hun speelkansen op zaterdag beïnvloedde - omdat ze dreigden af te stevenen op een C-attest. De spelers moeten dan wel kunnen aantonen dat ze aan het studeren zijn als ze niet trainen, hetzij door hun schoolwerk op te doen, hetzij door hun planning en het resultaat van hun werk naar mij door te sturen. 

Wat houdt je taak nog in?

Ik ben ook verantwoordelijk voor het welbevinden van elke speler. Elke jongere moet het gevoel hebben dat hij bij ons hoort, los van zijn familiale achtergrond, los van zijn huidskleur, seksuele voorkeur of geloof. Sommige van onze jongeren komen uit heel kwetsbare families, en leven in moeilijke sociale omstandigheden. Voor hen moet Cercle Brugge ergens een veilige haven zijn, die hen structuur geeft en waar ze even hun zorgen kunnen vergeten. Ik doe geen spectaculaire zaken, soms betekent gewoon vanop een afstand aanwezig al veel voor hen. Een ouder van een speler die opgroeit in een bedreigende familiale context vroeg me bijvoorbeeld om in deze Coronatijd elk week zijn zoon eens kort te bellen om gewoon wat bij te praten. 

Je noemt het woord. Weegt deze Coronaperiode extra op de jongens met een complexe achtergrond?

Inderdaad, ze kunnen het huis niet uit en worden extra geconfronteerd met hun situatie. Er is geen school of Cercle Brugge waar ze hun gedachten kunnen verzetten. Ik ben geen therapeut, en ik kan hun probleem niet wegnemen, maar ik kan wel de omstandigheden proberen scheppen om het voor hen iets gemakkelijker te maken, zodat ze de school en de sport niet de rug toekeren. Vanuit die optiek werk ik met verschillende instanties samen, van de scholen tot het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling, om een aantal van onze jongeren zoveel mogelijk bij te staan. Ik kom maar met een klein deel van onze spelers in contact, maar ik hoop dat ik voor sommigen van hen het verschil kan maken. 

Wat doe je op dit ogenblik nu de trainingen en wedstrijden zijn weggevallen?

De problemen van jongeren stoppen natuurlijk niet op het einde van het seizoen. Ik blijf dat dus volgen, maar op dit ogenblik doe ik vooral administratief werk. Ik ben nu functieomschrijvingen aan het uitwerken voor elke medewerker bij de jeugd, en bereid de infodag voor die in juni hopelijk voor alle jeugdspelers kan doorgaan. 

Bedankt voor het interview dat de slogan “Cercle, meer dan voetbal” nogmaals eer aan doet!

(Georges Debacker)

Gerelateerde nieuwsberichten

Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Maria Blontrock

Beheerraadslid vzw

Onvermoeibaar


81 is ze reeds, maar nog steeds in vuur en vlam voor Groen en Zwart.  De titel “Beheerraadslid vzw” doet haar eigenlijk een tekort aan want… ze is (nog steeds) zo veel meer.
De geschiedenis herschrijven (of willen vergeten), wat tegenwoordig blijkbaar mode is, doen wij niet, vandaar dat we in het eerste deel van dit artikel teruggrijpen naar een interview van voor 18 jaar (maart 2002), afgenomen door toenmalig SHOT-medewerker Olivier Ryde, toen Maria als eerste vrouw toetrad tot de beheerraad van Cercle.  Vervolgens pikken we in op de “actuele Maria”, hoewel zij, op enkele jaartjes op de teller  na, niet veranderd is…

Lees meer
Cerle Brugge KSV
Welkom bij de Cerclefamilie, Consea!

Het logo van de immo-, verzekerings- en beleggingsmakelaar Consea, met twee kantoren in Aalter en Maldegem, zal al zeker de komende twee seizoenen op het shirt van Cercle prijken. Om onze kersverse partner aan jullie voor te stellen, hebben we onderstaande video in petto!

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met … Chloë Goetinck

Psychologe

Het aanstaande seizoen treedt de Cerclejeugd terug aan bij Elite 1.  D.w.z. bij de twaalf beste jeugdopleidingen van het land, en kunnen ze zich terug met de besten meten.  In een vorig artikel schreef ik reeds dat het begrip “jeugdwerking” wel snel kan uitgesproken worden, maar dat er heel wat achter schuilt.  Dat het Cercle menens is met de jeugdwerking en dat dit behoorlijk ver kan gaan, bewijst de op til zijnde samenwerking met een externe psychologe.  
SHOT is graag snel bij de pinken, en nog vooraleer de exacte taakomschrijving van Mevr. Goetinck duidelijk gespecifieerd is, gingen we alvast bij haar even ons oor te luisteren leggen.   Daar de overheid ondertussen een aantal corona maatregelen afzwakte, werd dit het eerste “live” SHOT interview sinds maanden.  Chloë en ikzelf nestelden ons op een zondagmorgen op een Brugs terras (de lokale economie steunen hé) en ik liet deze intelligente  spraakwaterval haar ideeën spuien en een beetje haar ziel en leven blootleggen.

Lees meer

Ontvang al het Cercle Brugge nieuws als eerste in je mailbox!