koop tickets online

SHOT sprak met … Maria Blontrock

Beheerraadslid vzw

Onvermoeibaar


81 is ze reeds, maar nog steeds in vuur en vlam voor Groen en Zwart.  De titel “Beheerraadslid vzw” doet haar eigenlijk een tekort aan want… ze is (nog steeds) zo veel meer.
De geschiedenis herschrijven (of willen vergeten), wat tegenwoordig blijkbaar mode is, doen wij niet, vandaar dat we in het eerste deel van dit artikel teruggrijpen naar een interview van voor 18 jaar (maart 2002), afgenomen door toenmalig SHOT-medewerker Olivier Ryde, toen Maria als eerste vrouw toetrad tot de beheerraad van Cercle.  Vervolgens pikken we in op de “actuele Maria”, hoewel zij, op enkele jaartjes op de teller  na, niet veranderd is…

Cerle Brugge KSV

SCHIJNWERPERS OP...

In het tweede deel van de trilogie “nieuwe beheerraadsleden” laat Shot deze keer een vrouw aan het woord.  Maria Blontrock was de derde vrouw die een Cercle-aandeel kocht en zo werkend lid werd van de V.Z.W. Cercle Brugge, bovendien is Maria  sedert midden december  zelfs de eerste vrouw (!) die lid wordt van de beheerraad.  Tijdens een geanimeerd gesprek in ‘De Sleutel’ (Speelmansrei 8) werd duidelijk dat de Cerclebeheerraad er een enorm wilskrachtige werkkracht bij heeft!

Maria Blontrock voorstellen aan het Cercle-publiek is eigenlijk overbodig aangezien ze op Cercle ‘gemeengoed’ is.  We kunnen onomwonden stellen dat zij een bezige bij, een manusje-van-alles is.  Welke activiteiten heb je reeds allemaal gedaan / doe je nog steeds voor Cercle?

M. Blontrock:   in opvolging van mijn man ben ik nu reeds tien jaar voorzitster van supportersvereniging groen-zwart Veldegem.  Elk jaar organiseert groen-zwart Veldegem een kaarting en een supportersfeest, waar zo’n 250 sympathisanten op af komen.  Een groot deel van de winst is ten voordele van Cercle.  Zo schonken we dit jaar 60.000 BEF aan Cercle en 30.000 BEF aan de Cerclejeugd.  Bovendien zit ik ook in de overkoepelende supportersfederatie alwaar ik actueel de p.r. verzorg.  Vroeger was ik er commissaris.  Elk jaar verkoop ik ook zo’n honderdtal abonnementen.
Ik ben ook lid van de commerciële cel, alwaar ik probeer geld en sponsors binnen te brengen.  Verder ben ik ook lid van de V.Z.W. Cercle Brugge, van Kring 12 en recentelijk ook van de beheerraad.
Vroeger heb ik ook heel veel busverplaatsingen meegemaakt, waaraan ik veel mooie en geestige herinneringen overhoud.  Nu ga ik altijd met de wagen aangezien dat sneller gaat, want ik wil meer thuis zijn om voor mijn 95-jarige tante te zorgen.
In 2001 kreeg ik de grootste onderscheiding inzake de trofee Robert Braet.  In de vorige editie kreeg ik ook al een nominatie.  Dit zijn voor mij twee tekenen van erkentelijkheid waarop ik zeer fier ben en die mij de nodige energie geven om mij nog meer in te zetten voor Cercle. Natuurlijk kent iedereen mij ook als schenkster van een hesp voor diverse tombola’s.

Het is helemaal niet evident dat een vrouw al haar (vrije) tijd spendeert aan een voetbalvereniging.  Vanwaar die Cercle-liefde, dat Cercle-engagement? 

Cerle Brugge KSV

M. Blontrock: mijn vader had vroeger een pluimslachterij, en met de ‘camionette’ die diende om het pluimvee te vervoeren, vervoerde hij in het weekend de (jeugd)spelers van S.K. Torhout (die ook in groenzwart speelden), en ik ging altijd mee met mijn papa.  Dat waren mijn eerste voetbalcontacten.  Verder speelden twee broers van me bij Wijnendaele en was mijn papa secretaris van die vereniging.  Bovendien was de familie van mijn man, Antoon Stael, een enorme Cercle-familie.  Sedertdien ben ik echt gebeten door de Cercle-microbe.  De laatste 40 jaar heb ik misschien vier matchen gemist!!!  Soms is het echt wel overdreven, zo heeft Cercle bvb. altijd voorrang op een familiefeest.
Ondertussen hebben ook mijn vijf kinderen en negen kleinkinderen de Cercle-microbe te pakken!

Wat is je taak precies binnen de beheerraad en hoe denk je dat in concreto aan te pakken?

M. Blontrock: op mijn persoonlijke aanvraag ben ik een soort van tussenpersoon geworden tussen enerzijds de supporters en anderzijds de beheerraad.  Dit is een totaal nieuwe functie op Cercle.  Vroeger was de relatie supporters-beheerraad eerder “een gesloten potje”.  Terwijl ik nu zal fungeren als een soort ombudsvrouw.
Verder zal ik me stevig inzetten in de commerciële cel: het aantrekken van financiële  middelen voor Cercle.  Zo zijn we nu bezig met de organisatie van de tweede sponsor-nacht van Cercle: dit is een banket en dansavond integraal ten voordele van Cercle.  De kostprijs tot deelname aan het banket bedraagt afhankelijk van de formule die je gebruikt 40 €, 80 € of 125 €.  De door u geïnvesteerde euro’s geven u recht op een welkomsattentie, aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, dessert, koffie en diverse verrassingsacts.  Deze manifestatie vindt plaats op dinsdag 30 april 2002 om 19.30h in het logegebouw.
Wat me echt opvalt, is de goede sfeer, samenwerking en communicatie tussen de verschillende beheerraadsleden.  Het zijn allemaal mensen die door een vuur willen gaan voor elkaar en voor de vereniging.  Ook onze nieuwe voorzitter is een heel bekwaam en zachtaardig man, die steeds bereid is om iedereen te helpen.  Zowel meneer als mevrouw Schotte zijn heel sociaal bewogen.  Ik ben er van overtuigd dat Frans Schotte een voltreffer van een voorzitter zal worden, ik heb in ieder geval heel veel vertrouwen in hem.  Ik denk dat hij Cercle Brugge naar boven zal trekken!

Hoe denkt een fanatiek beheerraadslid over een eventuele fusie of samenwerking?

M. Blontrock: wat een fusie met de buren betreft, kan ik heel kort zijn: absoluut NOOIT.  Ook een fusie met een andere vereniging zie ik niet zitten.  We moeten onze eigen identiteit behouden.  We hebben immers stamnummer 12 en bestaan reeds 103 jaar, we zijn dus een vereniging met een rijke traditie, en het is die traditie die we in ere moeten houden.
Ook een samenwerking met de blauwe buren zie ik niet zitten, aangezien dit dikwijls leidt tot opslorping.  Een samenwerking met een financieel sterke en stabiele buitenlandse ploeg is voor mij bespreekbaar op voorwaarde dat het voor ons rendabel is, het mag ons niets kosten.

Befaamde slotvraag: Cerclewens?

M. Blontrock: zo vlug mogelijk naar eerste klasse want veel rendabeler.  Als eerste klasser kan je immers veel gemakkelijker sponsors aantrekken en geniet je van de televisiegelden!

Zoals je uit dit interview kan afleiden, staat Maria Blontrock met verve haar mannetje in deze harde voetbalwereld!
Bedankt voor dit gesprekje.

2020

In het artikel uit 2002 lezen we dat je nauwelijks vier wedstrijden gemist hebt in 40 jaar?

Ondertussen zijn er dat zes in … 58 jaar.  D.w.z. zowel thuis- als uitwedstrijden als Europees.  Ik dweilde dus heel wat stadions af.  Grote en kleine.  Sinds ik beheerraadslid ben was ik ook present op de officiële recepties, zowel thuis als zijnde bezoekende ploeg.  Zo bouwde ik heel wat relaties op, vaak vriendschappelijk, met bestuursleden (en/of hun echtgenotes) van andere ploegen.

In 2002 werd je het eerste vrouwelijk bestuurslid bij Cercle, maar ook bij het vzw-lidmaatschap was je bij de eerste?

Niet alleen bij Cercle denk ik.  Als ik het goed voorheb was ik toen de eerste vrouw in een beheerraad bij een 1e of 2e klasser.  Bij de vzw was ik de derde vrouw die toetrad, na Suzy Beernaert en Dorine Hautekiet.  
 

Cerle Brugge KSV

Bij de beheerraad zette je je ook actief in bij het onthaal van het bestuur van de bezoekers, merkte ik op toen ik om een of andere reden in die receptieruimte moest zijn?

Het receptiezaaltje in het logegebouw zette ik inderdaad op vrijdag klaar en bracht van thuis uit de nodige flessen drank mee.  Ik zorgde (en betaalde) ook de aangeboden broodjes.  Samen met een vrijwilligster zorgde ik voor de bediening.  Dit was zo tot voor twee jaar.  Thans lost men het anders op.

Naast vzw-bestuurslid ben je ook lid van BK12?

Daar ben ik ook lid van het eerste uur.  Ik probeer(de) me daar ook steeds verdienstelijk te maken door het werven van leden.

Ook van de werkgroep “evenementen” ben je een bezieler?

Daar lagen de klemtonen voornamelijk op de fandag en de nieuwjaarsreceptie.  Ik zette me actief in voor het werven van sponsors, zowel financiële sponsors of in natura.  Het koste moeite, maar het resultaat mocht er telkens zijn.

Cerle Brugge KSV

We lopen het rijtje verder af.  Je bent nog steeds voorzitter van de supportersvereniging Veldegem?

Met onze 44 jaar, zijn we een van de oudste supportersverenigingen.  Het jaarlijks feest in Veldegem is telkens een publiekstrekker.  Vorig jaar waren het er terug een kleine 220.  Omwille van corona kon onze 44e souper afgelopen juni niet plaatsvinden.  Met de opbrengst van onze jaarlijkse kaarting en ons “spaarpotje” konden we de Cerclejeugd toch een steun geven.  Met name de “sponsoring” van een bank (nvdr: zie verder) en een extra geldsom.

Hiermee kunnen we naadloos overgaan naar de twee volgende vragen.  Je bent ook sinds jaar en dag lid van het bestuur van de supportersfederatie.

Inderdaad.  Ik ben penningmeester.  Je kent me hé, als het “Cercle-centen” betreft wil ik er toezicht op hebben (lacht).  Ik heb thuis een kast vol met fardes met documenten en bewijsstukken van inkomsten en uitgaven betreffende de federatie.  Ik wil dit nauwgezet opvolgen.  Financiën moeten correct zijn.  Recent wou ik dit op een algemene vergadering van de federatie even toelichten, maar door omstandigheden kwam ik niet aan het woord.

Het woord “Cerclejeugd” viel reeds.  De jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van de vzw.  Daar doe je ook je duit in het zakje?

Via de Veldegemse supportersvereniging proberen we sinds jaar en dag regelmatig financieel te steunen.  Zo “kochten” we recent een “Cercle jeugdbank”.  Dit betreft de zitbanken die voor de “Groene  Bron” aan de jeugdterreinen  (voor de kantine van Ricardo) staan.  Deze zijn er geplaatst om de ouders van de jeugdspelers enig comfort te bieden tijdens de jeugdwedstrijden.  Deze banken kon je aan € 800,00 sponsoren en die bank krijgt dan je naam.  Zo kochten de “Cerclevrienden Veldegem” een bank, kocht ik er ten persoonlijke titel eentje en verkocht er nog vijf aan andere  sympathisanten/groepen.  Dat waren er dus zeven van de negen.  
Verder zette ik mij, samen met een kleine werkgroep, ook in voor de Beloften.  Dit is een categorie die tussen wal en schip valt.  Ze behoren niet tot de jeugdwerking en ook niet tot de eerste ploeg.  We schraapten wat financiën samen, o.a. door een vrijwillige bijdrage van de toeschouwers te vragen bij de wedstrijden van de Beloften - maar dit mag nu niet meer -, en enkele andere initiatieven.  Zo konden we voor hen een uitstapje of een etentje voorzien of een andere kleine geste.
Ik moet zeggen dat ik uit die hoek (jeugdwerking en Beloften) wel dankbaarheid voel.  De TVJO David Carpels, is een correcte en beleefde man.  Heel detaillistisch en stipt ook, maar wat wil je, het is een oud militair zoals jij hé?  Wat er achter de schermen neergezet wordt, actueel bv. de verdeling van de kledij van de jeugd, is enorm.  Ook van Piet D’Hooghe, die als voorzitter van de vzw ook jeugdvoorzitter is, ervaar ik veel dankbaarheid.  Dit doet deugd.

Dat kan ik me best indenken, Maria.  Een woordje van dank of een schouderklopje kan wonderen doen (en de motivatie aanwakkeren).  Van motivatie gesproken, hoe zie jij het persoonlijk voor de toekomst?

Momenteel zie ik het nog zitten.  Ik voel me nog goed en Cercle, en je eigen verleden met de vereniging, zet je niet zo maar opzij.  Maar, toch moet je op een bepaald ogenblik dingen kunnen lossen.
In de supportersfederatie zou ik graag stap per stap mijn functie willen overlaten.  Bij voorkeur aan een betrouwbare jongere die ik geleidelijk aan kan laten inwerken.  In mijn vereniging in Veldegem, waar ik ook wel kan rekenen op een aantal medewerkers, vrees ik dat als ik er de brui aan geef, het geen lang leven meer beschoren zal zijn.  We doen dus nog even voort en de verplaatsingen maak ik ook nog graag mee.

“Een bezige bij”, omschreef Olivier haar in het artikel in 2002.  Bijna twee decennia later is dit nog steeds van toepassing.  Je bent een stuk Cerclegeschiedenis op zich, Maria.  En al botst het wel al eens in een discussie met de een of ander, wie je kent weet dat je slechts één  doel voor ogen hebt en dat doel is Groen-Zwart, tot de appreciatie van velen.
Bedankt uit alle Cercleharten!

(Georges Debacker)

Gerelateerde nieuwsberichten

Cerle Brugge KSV
Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 228)

(periode van 03-06-1961 -> 10-06-1961)

  • Cercle

Grote vreugde en bijgevolg ook een groot feest in het groen-zwarte deel van Brugge waar op zondag 4 juni 1961 de lang verwachte promotie van Cercle naar Eerste Klasse gevierd werd.  Het feestprogramma begon met een ontvangst op het gemeentehuis van Sint-Andries want tenslotte situeerde het Edgard De Smedtstadion zich in deze gemeente, gevolgd door een optocht door de Brugse straten en een hulde in het Brugs stadhuis omdat Cercle toch vooral een Brugse ploeg was en, zoals de Bourgondische mens in de Vlaming het graag heeft, afgesloten met een lekker promoveringsbanket dat gevolgd werd door een luisterrijk Cerclebal in de Stadshallen om toch nog enigszins, in de mate van het mogelijke natuurlijk, wat calorieën te verbranden.  Het gedacht maakt ook reeds veel goed…

En, zoals gebruikelijk is bij dergelijke festiviteiten, vloeide er niet enkel veel inkt op voorhand maar vloeide er ook nog eens veel inkt na het feest want toen moest de krantenlezer nog alles, in geuren en kleuren beschreven, voorgeschoteld krijgen.  Wij starten alvast met een artikeltje dat voor de viering gepubliceerd werd :

Het is er dan toch van gekomen…” : “Inderdaad het is er van gekomen…  Groen-Zwart mag feest vieren, want “Cercle” speelt toekomend seizoen weer in Eerste Afdeling !  Dat het morgen zondag een Hoogdag wordt voor alle Cercle-fans, lijdt alvast niet de minste twijfel.  Naar wij vernamen werden voor het groot feestbanket reeds meer dan 250 inschrijvingen geboekt, en dat belooft !  Voor het Promoveringsbal zal het enthousiasme zeker en vast worden ten top gedreven, en terecht.  André Deschepper, de grote werker en bezieler van de feestelijkheden, verzekerde ons dat alles tot in de minste puntjes zal verzorgd zijn, zodat de Hoogdag van morgen zondag tot een echte en ware groen-zwarte vreugdedag zal uitgroeien.  Wij zijn er trouwens a priori van overtuigd.  Wij wensen van nu reeds alle Cercle-komitards, spelers en supporters gulhartig proficiat en vooral veel Cercle-pret op het groots feest !

Als vreugdevolle gebeurtenissen, zoals een promotie, je favoriete ploeg ten deel vallen kan dat ongetwijfeld de creativiteit van het individu prikkelen.  André Deschepper, in bovenstaand artikel reeds omschreven als de grote werker en bezieler van de feestelijkheden, beantwoordde aan die beschrijving en had dit bewezen door het “mannetje-met-de-ladder” te ontwerpen.  Het briljante idee was vrij simpel maar vaak is dat de beste garantie om het nodige succes te hebben.  Zijn ontwerp stelde een mannetje voor dat een ladder vasthield.  Onderaan de ladder kon je de tekst “Wij klimmen” lezen, bovenaan de ladder aangevuld met de sinds lang gekoesterde verzuchting “naar Eerste Nationale”.  Rond de ladder stonden de hoofden van trainer Delfour en de elf spelers die de promovering gerealiseerd hadden, afgebeeld.  Met andere woorden : een gegeerd hebbedingetje voor de echte groen-zwarte supporters !  Al zouden die supporters zich wel moeten tevreden stellen met een postkaart van het “mannetje-met-de-ladder”…

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met ... Charles Vanhoutte

“ Ik wil altijd winnen”

De tweeëntwintigjarige Kortrijkzaan speelt sinds zijn veertiende bij Cercle.  Na afloop van het voorbije seizoen mag hij zonder blozen terugblikken op een echt doorbraakseizoen in de A-kern.  De supporters beloonden hem met “de gouden schoen van Cercle”, de Pop-poll van d’Echte.  Als toetje mocht hij in de slotwedstrijd op KVO met de aanvoerdersband opdraven.  Als ik me niet vergis is dit de eerste eigen jongere na Denis Viane.
Ik had, tijdens het spelersverlof en net na zijn terugkeer uit Tenerife (met een aardig kleurtje), een zeer uitgebreid gesprek - van enkele uren - (ook over meer dan voetbal) met deze jongeman die duidelijk met beide voeten op de grond staat.  In onderstaand verslag leest u de voornaamste voetbal- en persoonsgerelateerde items uit ons gesprek.

 

Lees meer
Cerle Brugge KSV
Cercle en Brugge door de jaren heen… (deel 227)

(periode van 20-05-1961 -> 27-05-1961)

  • Cercle

Eindelijk was de terugkeer van de Brugse groen-zwarten op het hoogste voetbalniveau een feit.  Er stond wel nog een (inhaal)wedstrijd tegen FC Tilleur op het programma maar dat zou de pret, zelfs ingeval van een nederlaag, niet kunnen drukken.  Niet minder dan vijftien (!) seizoenen, met zelfs een vierjarig intermezzo in Derde Klasse, had het geduurd voor Cercle weer aan de oppervlakte verscheen en de plaats claimde waar het thuishoorde : in Eerste Klasse !
Ook doelman Willy Mortier uitte zijn grote tevredenheid in een artikel in “Het Brugsch Handelsblad” :

Willy Mortier aan het woord…  “Wij zijn toch zo gelukkig…” ”  “Het is echt niet te geloven…  Wij hebben dit jaar op voetbalgebied eerder een matte prestatie geleverd en wij promoveren naar Eerste.  Vorig jaar speelden wij mooi voetbal, doch het was niet productief genoeg en de promovering ontglipte ons op één doelpunt te Mechelen in de beruchte testmatch tegen Patro Eisden.  Twee seizoenen geleden scheelde het slechts één puntje om naar Eerste nationaal over te gaan.  En nu zullen we volgend seizoen opnieuw derby’s spelen in de Belgische hoogste voetbalafdeling.  Of wij allemaal gelukkig zijn, hoeft niet gezegd…”.  Zo vertelde ons verleden week na de beslissende match te Charleroi Cercle’s doelman Willy Mortier, die een zeer ruim aandeel heeft in de promovering.  Maar daarover mag men hem niet spreken.  “Cercle vormt een geheel en ALLEN hebben er aan meegeholpen”, verzekert hij.  “Trainer Delfour heeft het bestuur van Cercle in 1958 beloofd dat hij de groen-zwarten in drie jaar naar Eerste zou brengen en hij heeft woord gehouden.”
“Ik weet het”, zegt Mortier, “men heeft Delfour de laatste tijd fel bekritiseerd.  Hij heeft net zoals iedereen fouten en gebreken, doch wij moeten eerlijk zijn, het is een goede trainer.  Hij heeft Cercle leren voetballen, maar met het spelersmateriaal waarover hij beschikte, was het niet mogelijk voetbal te spelen zoals hij het wenste.  Dit heeft hij moeten inzien en hij was verplicht zijn spelmethode te veranderen.  In de terugronde heeft Cercle dan een verdedigingssysteem toegepast dat tot flinke resultaten heeft geleid.  Op de twaalf laatst gespeelde wedstrijden behaalde Cercle 22 punten.  Wij kregen slechts acht doelen tegen, waarvan zes thuis en slechts twee op verplaatsing.  Gelukkig kwam de forme en het zelfvertrouwen terug bij kapitein Bailliu, hetgeen doeltreffend gewerkt heeft op de moraal van ons allen.  Ik persoonlijk was zeer pessimistisch tot voor de wedstrijd tegen Kortrijk, maar van dan af begon ik terug te geloven in de promoveringskansen, die definitief vastgelegd werden tegen Club Mechelen en Charleroi.”
In verband met de wedstrijd te Charleroi, Willy, is het waar dat gij daar met stenen bekogeld werd ?
“Inderdaad.  Ik kreeg een steen tegen mijn kaakbeen.  Ik reageerde nog niet direct, doch wreef met mijn hand over mijn gezicht en stelde vast dat ik geweldig bloedde.  Ik verwittigde de scheidsrechter en tot het einde stonden twee terreinafgevaardigden achter mijn doel om mij te beschermen tegen het onsportief Waals publiek.  Ik moet eerlijk bekennen dat ik de ballen niet durfde halen die tegen de balustrade lagen, ik had zeker nog meer stenen naar het hoofd gekregen.  Nu, de zege en de hulde die ons na de wedstrijd op het plein werd gebracht door de Brugse supporters, heeft die pijn en dit incident rap doen vergeten !”
Hebt u dit seizoen alle wedstrijden gespeeld, Willy ?
“Zeker, samen met Bertje Serru en Dré Perot heb ik geen enkele wedstrijd gemist.  Ik moet hier een bijzondere hulde brengen aan Perot die dit jaar waarlijk ‘gevochten’ heeft voor de promovering.  Ook zijn wens om volgend jaar tegen Gantoise te kunnen spelen zal zonder bepaalde tegenslagen in vervulling gaan.  Ikzelf ben natuurlijk gelukkig in Eerste nationaal tegen de grote ploegen te kunnen uitkomen.”
Wat denkt u over de toekomst van Cercle ?
“Wel, de ploeggeest is momenteel vanzelfsprekend buitengewoon en ik meen dat wij met deze ploeg flinke resultaten kunnen behalen in Eerste.  Ons elftal is niet zo oud en dit is ook een element dat niet uit het oog mag verloren worden.  U hebt daar gezinspeeld op mijn kansen als nationale portier, wel, ik denk daar zeer weinig aan.  Alleen Cercle telt voor mij en als wij volgend seizoen ons kunnen handhaven, zou dit reeds een flink resultaat betekenen.  Een goede ploeggeest en een intens trainen zijn daarvoor de eerste vereisten.  Ik druk de wens uit dat het bestuur innig moge samenwerken met de spelers om de moraal hoog te houden.  Iedere speler deed wat hij kan en de soms ongegronde kritiek schaadt sterk de moraal van de jongens.  Ik ben nu 26 jaar, verdedig nu reeds vijf seizoenen de groen-zwarte kleuren en speel vier jaar in het fanion elftal.  Niet alleen zijn de spelers gelukkig met de promovering, doch ook voor de supporters, het bestuur en vooral voor voorzitter Pierre Vandamme, die samen met Robert Braet de morele trainers mogen genoemd worden.  De verkwikkende woorden van deze ware sportmannen oefenen op ons zo’n sterke invloed uit.  Ook in de sport is opbeuring een grote en vaak beslissende factor in moeilijke omstandigheden !”
Tot daar dus Willy Mortier, die we samen met zijn ploegmaats nogmaals van harte feliciteren met de hoop hen volgend seizoen naast Club met klank de Brugse kleuren te zien verdedigen.”

 

Lees meer
Cerle Brugge KSV
SHOT sprak met ... David Bates

 ‘Blij dat ik eindelijk opnieuw op niveau ben’ 

In de aanloop naar de laatste wedstrijd van het seizoen (1-1 op KV Oostende) had ik ook nog een gesprek met David Bates.  De Schotse centrale verdediger begon met een conditionele achterstand aan het seizoen.  Toch vocht hij zich in de ploeg en was hij in het laatste deel van de competitie één van de exponenten van de revival van groen-zwart onder Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel.  Het werd een interessant gesprek met deze 24-jarige jongeman.  Met zijn 24 is hij trouwens ook één van de meest ervaren spelers.

 

Lees meer

Ontvang al het Cercle Brugge nieuws als eerste in je mailbox!